Hjem
Institutt for sosialantropologi
Studieår 2022-23

Frie studiepoeng for antropologistudenter - våren 2023

Frie studiepoeng gir uante muligheter! Her finner du nyttig informasjon og veiledning til deg som skal velge emner våren 2023.

Collage forsking
Foto/ill.:
Kjersti Simonsen, Tareq M. Hasan, Mari Korsbrekke, Ståle Knudsen, Iselin Å. Strønen, Anna Szolucha, Alessandro Zagato, Amalie Tveit, Nora Haukali, Bjørn Enge Bertelsen

Hovedinnhold

I bachelorgraden i sosialantropologi inngår 60 studiepoeng hvor du kan fritt kan velge emner. For mange står dette for tur våren 2023.

Dette gir deg mulighet til å utforske et nytt interessefelt som kan bli viktig i videre studier og arbeidsliv. Ved Institutt for sosialantropologi tilbyr vi også et flunkende nytt metodeemne, SANT275 Etnografi i praksis.

Antropologiske valgemner

Våren 2023 kan du fordype deg i følgende antropologiemner:

SANT275 Etnografi i praksis

Fra emnebeskrivelsen: Det etnografiske feltarbeidet, vidt definert som et systematisk studie av menneskers adferd i kulturell kontekst, er en sentral del av hvordan sosialantropologer produserer og formidler kunnskap. Samtidig er det en vitenskapelig metode med stadig større faglig relevans også utenfor akademia. I emnet lærer vi om egenarten i metoden og de sentrale metodiske komponentene av feltarbeid.

Studenter lærer konkrete måter å planlegge, utvikle, og gjennomføre etnografisk basert forskning ved hjelp av ulike metodologiske tilnærminger, løse forskningsetiske problemer, og analysere komplekse kvalitative data. At emnet har fokus på teoretisk kunnskap så vel som overførbare praktiske ferdigheter gjør SANT275 like godt tilrettelagt for studenter som vurderer en master i sosialantropologi eller andre samfunnsvitenskaper som de som vil utvikle kvalitative ferdigheter med nytteverdi i andre fagfelt og arbeidsliv.

SANT285-7 Schnitzel in a Pita with Hummus: The Anthropology of Israeli/Palestinian Food

Fra emnebeskrivelsen: Food is a vital human need, essential for our physical survival. Food is also a most perfect cultural artifact, the product of a complex differentiation process in which wheat grains are turned into French baguettes, Chinese dumplings or Italian pasta, that represent our social, religious and national identities. "Our food" is therefore a most powerful collective symbol, while "their food" is often looked down upon, ridiculed and stereotyped.

What is Israeli Food? How do Israelis eat? How is Israeli food different from the Palestinian cuisine? and what can we learn from these culinary practices about "Israeliness"? We will address these questions and explore nationalism, ethnicity, religion, gender and class in Israel from the unusual and intimate culinary perspective.

SANT280-15 Anthropology of Humanitarianism

Fra emnebeskrivelsen: The course will introduce students in the conceptual universe of humanitarianism. Since at least the mid-nineteenth century, humanitarian relief has spread worldwide to become a global salvific narrative that today is captured in the notion of “humanitarianism”—whereby the suffix “ism” embodies a whole set of beliefs, practices, categories, discourses, and procedures that, although flexible and apt to change quickly, are recognizable as “humanitarian.”

The course will have two main goals: 1) to introduce students to the field of humanitarian studies, and 2) to explore dynamics of humanitarian access and negotiations via an ethnographic perspective.

Prøv noe nytt!

Du kan benytte de frie studiepoengene til å prøve ut en annen faglig interesse. Ved SV- og HF-fakultetet er de fleste emner åpne for alle.

Finn emner ved å filtrere på fakultet i denne oversikten:

Andre spennende tips:

Vil du bli lærer?

Om du vil bli lærer er det lurt å ta et årsstudium i et annet undervisningsfag enn samfunnsfag. Dette gir grunnlag før du søker deg til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) etter endt mastergrad.

Hvordan melde seg opp til emner?

  1. Finn ut hvilke emner ved UiB du vil ta. Dobbeltsjekk at de aktuelle emnene er åpne for alle UiB-studenter og ikke har forkunnskapskrav. Til sammen utgjør 30 sp full arbeidsmengde per semester. Se etter emner på 100- eller 200-nivå (emnekoder som begynner på 300 er for masterstudenter, mens 600 er for etter- og videreutdanning).
  2. Dobbeltsjekk at undervisning og eksamensdato ikke kolliderer (særlig viktig om du velger emner på ulike institutt/fakultet). Time- og eksamensplanen for vårsemesteret publiseres 1. desember 2022.
  3. Meld deg opp i emnene og semesterregistrer deg i Studentweb. NB: Disse emnene ligger ikke i studieplanen, så du må søke dem opp i Studentweb med emnekode. Frist: 1. februar 2023.

Studieveiledning

Lurer du på noe som har med frie studiepoeng, studieløpet generelt, utveksling eller masterprogrammet å gjøre? Kom på studieveiledning! Min faste veiledningstid er torsdager etter lunsj, mellom 12:30-15:00. Vanligvis sitter jeg på veiledningskontoret ved Infosenteret, men veiledningen kan også måtte være digital. Book tid i veiledningskalenderen.

HUSK: Infosenteret kan hjelpe deg med det meste av teknisk og praktisk art som du trenger i studiehverdagen, mens undervisingsassistentene og emneansvarlig svarer på faglige spørsmål. Alt utenom dette kan du snakke med studieveileder om.