Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

Luftforurensning er et økende problem i verden, men det rammer ulikt. Barn, syke og eldre rammes hardest.
Kapitalisme er ikke bare et økonomisk system, men en samfunnstype, ifølge professor i sosialantropologi, Don Kalb.
Vår kjære instituttleder, Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen, har blitt tildelt det ærverdige vervet som styreleder ved Christian Michelsens Institutt.
"Vi trenger en grunnleggende refleksjon rundt hva KI representerer, og hva den ikke representerer." skriver Annelin Eriksen, professor ved institutt for sosialantropologi, i en artikkel til Klassekampen. Eriksen peker på behovet for å stille spørsmål om hvorfor og hvordan KI utvikles for å unngå å reprodusere våre uvaner gjennom KI-teknologien.
"Er det slik at ærlighet skal veie tyngre enn formelle krav til masteroppgaver og generell god akademisk skikk? ", spør doktorgradsstipendiat Isabelle Hugøy i E24.
Marianna Betti, postdoktor ved institutt for sosialantropologi, har blitt intervjuet av Skipsrevyen om sin forskning tilknyttet ASMOG-prosjektet om forholdet mellom menneskelig og automatisert arbeidskraft i maritime industri.
– Målet er at vi sammen skal komme litt nærmere å kunne lese fagtekster uten å bli avbrutt, sier professor i sosialantropologi, Bjørn Enge Bertelsen, som står bak tilbudet.
Masterstudentene ved Institutt for sosialantropologi var i høst med på seminar i flotte omgivelser i Jondal. Der tilbrakte de to dager på Hardangerakademiet fylt med faglig og sosialt program.
Frie studiepoeng gir uante muligheter! Her finner du nyttig informasjon og veiledning til deg som skal velge emner våren 2024.
Tekna inviterte prosjektleder for Immortality-projektet Annelin Eriksen til å delta på paneldebatt om kunstig intelligens og menneskelighet.
Mennesker har alltid vært nysgjerrig på tanken om verdensundergang, sier Studentsamfunnet i Bergen når inviterte til samtalemøte med biolog og postdoktor ved UiO Dabao Sun Lü og stipendiat ved Teknolovitenskaplig udødlighets-prosjeket Fartein Hauan Nilsen en kald Halloween-morgene i Bergen.
Habitable Air-prosjektet har set i gang ei ny utprøving av ulike metodar for å identifisera, overvaka og måle utslepp på lokalnivå. Utprøvinga som vert leia av Dr. Kerry Chance vil nytta luftkvalitetsmålarar i hushaldningar og institusjonar.
Stemningen i Universitetsaulaen var både spent og høytidelig da Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterte alle sine bachelor- og masterkandidater til gradsfeiring fredag 9. juni.
Ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen, er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i antropologi.
Et doktorgradsstipend i sosialantropologi er ledig ved Institutt for sosialantropologi.
Stipendiat Tomas Salem undersøker spenningene mellom romantiske forståelser av naturen som kilde til lykke og det gode liv, økonomisk utvikling, og miljø- og klimaendringer med fokus på Longyearbyen og El Chalten i Patagonia (Argentina).
Annelin Eriksen, Professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, har skrevet en populærvitenskapelig bok der hun utforsker de store spørsmålene knyttet til menneske og teknologi fra et antropologisk perspektiv.

Sider