Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

Fredag 28. august var det duket for doktorpromosjon for kandidater som har disputert for doktorgraden ved Universitetet i Bergen i løpet av våren 2020. Antropolog Mari Norbakk talte på vegne av de nye doktorene. Her kan du lese talen i sin helhet.
Da koronapandemien brøt ut lanserte forskningsprogrammet GRIP en intervjuserie om global ulikhet. Det er blitt over 20 intervjuer og nå vil GRIP ta debatten videre ut i samfunnet.
En hardfør feltarbeider og fast kritiker av lettbeint og snusfornuftig analyse av globale fenomener fyller 80 år 4. juni 2020. Vår egen professor Bruce Kapferer har ingen planer om å gi seg av den grunn.
Det nye, tverrfaglige Norway-Pacific Ocean-Climate Scholarship Programme bygger på mangeårig samarbeid mellom to universiteter som begge er orientert mot hav- og klimaforskning, og bygger videre på et tidligere samarbeid inngått på FNs første havkonferanse.
Det tverrfaglige forskningsprogrammet GRIP har etablert en serie om global ulikhet som en følge av den pågående koronaviruspandemien.
Professor Vigdis Broch-Due er utpekt av Uddannelses- og Forskningsministeriet som nytt medlem av Danmarks Grundforskningsfond (DG). Hun inntrådte i DG's styre per 1. januar 2020 etter innstilling av Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
På grunn av koronaviruset må ansatte og studenter holde seg unna campus. Undervisning, forskning og administrative oppgaver foregår kun på digitale flater. Imens passer Atingting på instituttet.
Det viktigste spørsmålet yrende antropologispirer stiller seg, er: Hvordan er det egentlig er å være på feltarbeid? Får man kultursjokk? Hvor annerledes er det å være feltarbeider sammenliknet med turist? Førsteårsstudent Tonje samlet masterstudentene Jenny, Fartein og Tonje for å få svar på spørsmålene sine. Intervjuet er hentet fra Kula Kula høsten 2019.
- Kom dere ut av trygge Norge! Utveksling er en erfaring for livet, sier Andrea. Hun studerte ved University of Cape Town, et av de beste universitetene i Afrika, og bodde i en by som har "alt". Les hennes reisebrev her.
Ingvill har hatt interesse for Øst-Asia generelt, og Korea spesielt, siden barneskolen. Da de frie studiepoengene i bachelorgraden kom var det ikke tvil om at hun skulle tilbringe et år i Seoul.
Uttrykket "bærekraftig verdiskaping" er ikke tilstrekkelig til å sikre at statseide norske bedrifter driver bærekraftig, mener sosialantropologene Ståle Knudsen og Isabelle Hugøy i Dagens Næringsliv.
Sosialantropologer setter søkelyset på hvordan norske energibedrifter håndterer samfunnsansvar i utlandet.
Panelsamtale om norsk bedriftsetikk: Equinor, Statkraft og Det Norske Oljeselskap tar varierende ansvar utenfor Norge.
Andre konferanse for bedre dialog mellom disipliner og aktører.
Can security practices of economic enclaves transform citizen-subject relations?
Det passar godt at Nobelprisen i økonomi i år går til forsking på global fattigdom! I dag har nemleg vi og International Science Coucil signert ein avtale om å etablere GRIP, eit globalt forskingsprogram om ulikheit.
I september deltok Energethics forskerne på ASA 2019 konferansen i Norwich hvor de delte sine perspektiver på globale utfordringer.
FNs bærekraftsmål ble et sentralt tema for årets Bergen Anthropology Day. Nye studenter, alumni, akademikere og forskere samlet seg for en opplysende dag på Kvarteret.

Sider