Hjem
UiB Bærekraft
Klimanøytralt UiB

Disse fikk midler fra Klimafondet

Styringsgruppa for Klimanøytralt UiB har vedtatt hvem som fikk tildelt midler fra klimafondet i denne søknadsrunden. Se tildelingene her.

Klimafondet UiB - logo
Det kom inn totalt 58 søknader til Klimafondet og stipendet Grønn master til søknadsrunden i mars.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Klimafondet ved UiB finansierer tiltak fra studenter og ansatte ved UiB som bidrar i arbeidet for et mer miljø- og klimavennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad. Det er én søknadsfrist pr. semester.

Tildelinger

Til søknadsfristen i mars ble det levert 14 søknader. Av disse ble 8 søknader innvilget støtte, på totalt 452 375 kroner:

  • Om i morgen: Strømming av konferansen «Vi må snakke om i morgen» 2023. Tildelt: 97 375 kroner.
  • Institutt for sammenlignende politikk: Støtte til Sampolkonferansen. Miljøvennlig reise til foredragsholdere og andre klimatiltak knyttet til konferansen. Tildelt: 15 000 kroner.
  • Master i bærekraft: Master-kveld for å informere om studiet til potensielle studenter og andre interesserte. Tildelt: 5000 kroner.
  • Universitetsbiblioteket: Etablering av sikker sykkelparkering. Sykkelparkeringen er en mobil ordning og vil kunne flyttes ved behov. Tildelt: 170 000 kroner.
  • Institutt for biovitenskap: Større arrangement/dugnad med fokus på miljø og naturmangfold. Tildelt: 130 000 kroner.
  • Student: Utstilling for prosjekt om bærekraft og hav. Tildelt: 10 000 kroner.
  • Det psykologisk fakultet: Opprettelse av kompostbinge og kjøkkenhage. Tildelt: 15 000 kroner.  
  • Student: Utstilling for prosjekt om alternativ emballasje. Tildelt: 10 000 kroner.

Mottaker av midler viser her til tilhørighet - ikke nødvendigvis avdeling/fakultet/institutt som helhet.

Les om noen tidligere mottakere av midler fra Klimafondet:

Grønn master

Nytt av året var også at studenter ved UiB kunne søke på stipendet Grønn master. Dette er en insentivordning for studenter som ønsker å skrive mastergrad om temaene klima, miljø og bærekraft.

Det kom inn hele 44 søknader til stipendet. Studenter tilhørende Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for kunst, musikk og design og Det psykologiske fakultet har nå fått beskjed om at deres prosjekter kom igjennom det trange nåløyet, og studentene ble tildelt stipendet på 10 000 kroner hver.