Home
The Collaboratory
Ledige stillinger

Stillinger som koordinatorer for studentdrevet emne og konferanse

Er du student og vil arbeide med et nytt studentdrevet emne eller konferanse ved UiB?

Intense conversations at the BISC conference
Photo:
Ricardo Tlatelpa

Main content

Ved UiB Collaboratory lyses det nå ut to stillinger for studenter som vil arbeide med å utvikle et tverrfaglig emne i Bærekraftig innovasjon samt en internasjonal studentkonferanse. UiB Collaboratory er en plattform for samarbeid mellom forskere og studenter som er knyttet til Senter for klima- og energiomstilling (CET) ved Universitetet i Bergen.

Koordinator for emnet Bærekraftig innovasjon

Universitetet i Bergen (UiB) har etablert et nytt tverrfaglig emne i Bærekraftig innovasjon. Emnet kommer til å organiseres gjennom en studentdrevet samarbeidsmodell, og i den forbindelse lyser vi ut en stilling som koordinator for emnet. Arbeidet innebærer – i samarbeid med en kollega, tverrfaglig akademisk komité og emneansvarlig – å utvikle, planlegge, administrere, gjennomføre og evaluere UiBs emne i Bærekraftig innovasjon. 

Emnet i Bærekraftig innovasjon er på 10 studiepoeng på bachelornivå og tilbys som en prøveordning våren 2019. Faget består av en teoretisk del med gjennomgang av bærekraftsprinsipp og innovasjonsmetoder, samt en praktisk del der studentene jobber i tverrfaglige grupper med praktiske eksempel fra samfunnsaktører. 

Les hele stillingsutlysningen her: Stillingsutlysning Koordinator for emnet Bærekraftig innovasjon.

Konferansekoordinator

Universitetet i Bergen (UiB) gjennomfører årlig studentkonferansen «Bergen International Student Conference (BISC)». Neste konferanse arrangeres i slutten av mars 2019, og vi lyser i den forbindelse ut en stilling som konferansekoordinator. Arbeidet går ut på, sammen med en kollega, å planlegge, organisere og gjennomføre konferansen. Konferansen vil være bygget opp som en forskningskonferanse, og inviterer inn studenter fra nordiske universitetsmiljøer til å presentere sine prosjekter (for eksempel bachelor- og masteroppgaver, prosjektskisser og –ideer) for andre studenter og forskere. Konferansekoordinatorene vil blant annet ha ansvar for å organisere studentkonferansen ved UiB i 2019, rekruttere frivillige og deltakere, lage program for konferansen og å oppdatere hjemmesider og sosiale medier.

Les hele stillingsutlysningen her: Stillingsutlysning konferansekoordinator

Høres dette ut som noe for deg?

Send søknad med CV, vitnemål og attester til Jakob Grandin på e-post jakob.grandin(at)uib.no senest 30.10.2018. Dersom du ønsker å søke på begge stillingene, vennligst spesifiser hvilken stilling du er mest interessert i.

Har du spørsmål? Ta kontakt med koordinator for UiB Collaboratory Jakob Grandin (40517907), jakob.grandin(at)uib.no.