Home
Centre for International Health

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FORSKNING | MALARIAMEDISIN

Redder forlenget malariabehandling liv?

Anemi som følge av malaria er en av hovedårsakene til at små barn må innlegges på sykehus i Afrika.

Photo:
Colourbox

Main content

Sammen leder professor Bjarne Robberstad ved Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og professor Kamija Phiri ved University of Malawi prosjektet Malaria Chemoprevention for the post-discharge management of severe anaemia in children in Malawi, Uganda and Kenya: Moving towards policy

Dette prosjektet vil undersøke om malariabehandling av disse barna etter at de er utskrevet fra sykehus vil føre til bedre helse. Det skal også forskes på om dette kan være en enkel og kostnadseffektiv metode for å forebygge sykdom, reinleggelse og eventult død.

Hele 2212 barn skal innen utgangen av 2018 rekrutteres i Kenya og Uganda, hvor den kliniske, placebo-kontrollerte randomiserte studien av malariamedisin for barn utskrevet fra sykehus er godt i gang. I Malawi skal det forskes på hvordan man best kan følge opp pasienten etter utskriving fra sykehuset; om det er ved ta med medisin hjem, hente dem på sykehus, hvordan kan man best bruke lokale helsearbeidere, kan mobil brukes for å minne om ?

Prosjektet, som har fått 32,8 millioner av GLOBVAC-programmet i Forskningsrådet, av en totalkostnad på 35,6 millioner, varer til 2019. Prosjektet er omtalt på Forskningsrådets sider. Du kan lese mer her