Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Valg til fakultetsstyret 2017

Valg av medlemmer til fakultetsstyret

Våren 2017 har det blitt valgt nye medlemmer til fakultetsstyret, med funksjonstid fra 1. august. Elektronisk valg foregikk i mai og 15. juni supplerte det avtroppende fakultetsstyret med varakandidater foreslått av valgstyret.

bilde av fakultetets styrerom
Styrerommet i Realfagbygget
Photo:
Kristin Bakken

Main content

Fakultetsstyret har medlemmer valgt av og blant:

  • Gr. A: Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling (3 plasser)
  • Gr. B: Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling (1 plass)
  • Gr. C: Teknisk og administrativt tilsatte (1 plass)
  • Gr. D: Studenter (2 plasser)

Nye medlemmer skal fungere fra august 2017. Gruppe A og C velges for fire år, mens gruppe B og D velges for ett år.

I tillegg skal fakultetsstyret ha eksterne styremedlemmer, som henholdsvis leder og nestleder av fakultetsstyret. Disse oppnevnes av universitetsstyret, etter anbefaling fra fakultetet.

Torsdag 27. april ble det sendt ut epost til alle stemmerettigede ved fakultetet med informasjon om det forestående valget.

Frist for å klage på valgprosessen er 29. juni 2017

Eventuelle innsigelser knyttet til valget på medlemmer til fakultetsstyret må framsettes til valgstyrets leder eller sekretær innen 29. juni 2017.

Valgresultatet og fakultetsstyrets sammensetning fra 1. august 2017

Universitetsstyret har oppnevnt ekstern styreleder og nestleder for fakultetsstyret, etter anbefaling fra fakultetet, henholdsvis Jannicke Hilland, dr. scient og konsernsjef i BKK og Jo Døhl, dr. scient og instituttleder ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Valg på de valgte medlemmene har foregått som en kombinasjon av elektonisk valg i de ulike kretsene (gruppene) og i fakultetsstyret som valgforsamling. Detaljer om dette framkommer av fakultetsstyresak 33/2017.

Resultat for gruppe A - elektronisk valg, og suppert av fakultetsstyret som valgforsamling

Medlem

Tor Eldevik

Professor, Geofysisk institutt

Medlem

Bodil Holst

Professor, Institutt for fysikk og teknologi

Medlem

Jan Arne Telle

Professor, Institutt for Informatikk

1. varamedlem

Henrik Kalisch

Professor, Matematisk institutt

2. varamedlem

Bjørn Johan Arntzen

Førsteamanuensis, Institutt for Fysikk og Teknologi

3. varamedlem (supplert av fakultetsstyret som valgforsamling)

Sigrunn Eliassen

Førsteamanuensis, Institutt for biologi

4. varamedlem (supplert av fakultetsstyret som valgforsamling)

Mathilde Sørensen

Førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap

5. varamedlem (supplert av fakultetsstyret som valgforsamling)

Tanja Barth

Professor, Kjemisk institutt

Resultat for gruppe B - elektronisk valg

Medlem

Lea Svendsen

Postdoktor, Geofysisk Institutt

1. varamedlem

Eivind Valen

Forsker, Institutt for informatikk

2. varamedlem

Arne Skodvin Kristoffersen

Postdoktor, Institutt for fysikk og teknologi

3. varamedlem

Anders Knarvik Husebø

Stipendiat, Matematisk Institutt

Resultat for gruppe C - elektronisk valg, og suppert av fakultetsstyret som valgforsamling

Medlem

Lill Kristin Knudsen

Overingeniør, Molekylær biologisk institutt

1. varamedlem

Terje Restad

Administrasjonssjef, Geofysisk institutt

2. varamedlem

Ole Tumyr

Senioringeniør, Institutt for Geovitenskap

3. varamedlem (supplert av fakultetsstyret som valgforsamling)

Kristin Sofie Farkas

Administrasjonssjef, Kjemisk institutt

Resultat for gruppe B - elektronisk valg

Medlem

Ida Landmark Fjermestad

Bachelorstudent, Kjemisk institutt

Medlem

Andreas Trohjell

Bachelorstudent, Matematisk institutt

1. varamedlem

Eirin Sognnes

Bachelorstudent, Institutt for Informatikk

Tidligere gitt informasjon om valget

Det elektroniske valget vil foregå 22. mai -30. mai 2017. Alle stemmeberettigede vil få epost om dette, og med lenke til det elektroniske valglokalet. Under fanen "foreslåtte kandidater og videre prosess" kan du lese kandidatenes egenpresentasjoner.

Foreslåtte kandidater og videre prosess

I kolonnen kandidater finner du egenpresentasjonen til de kandidatene som har utarbeidet det.

Gruppe A: Det skal velges 3 medlemmer og 5 varamedlemmer

Kandidater

Stilling, sted

Forslagsstillere

Bjørn J. Arntzen (egenpresentasjon)

Førsteamanuensis, Institutt for Fysikk og Teknologi

Bjørn Grung, Martin Fernø, Stein Dankert Kolstø

Tor Eldevik (egenpresentasjon)Professor, Geofysisk instituttKnut Barthel, Joachim Reuder, Jan Asle Olseth

Bodil Holst (egenpresentasjon)

Professor, Institutt for fysikk og teknologi

Lars Egil Helseth, Jan Petter Hansen, Hans Munthe-Kaas, Lise Øvreås

Henrik Kalisch (egenpresentasjon)

Professor, Matematisk institutt

Magnus Svärd, Antonella Zanna, Finn Gunnar Nielsen

Jan Arne Telle (egenpresentasjon)

Professor, Institutt for Informatikk

Dag Haugland, Fedor Fomin, Helwig Hauser

Valgstyret har godkjent mottatte forslag på kandidater til gruppe A, fire menn og en kvinne. Det gjennomføres valg på disse kandidatene. Deretter vil valgstyret supplere med varakandidater (plass 3-5) og legge disse fram som et listeforslag til fakultetsstyret som valgforsamling i fakultetsstyrets møte 15. juni.

Gruppe B: Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer

Kandidater

Stilling, sted

Forslagsstillere

Anders Knarvik Husebø

Stipendiat, Matematisk Institutt

Kristian S. Alfsvåg, Kristoffer Kristiansen Føllesdal, Janne Mannseth

Arne Skodvin Kristoffersen (egenpresentasjon)

Postdoktor, Institutt for fysikk og teknologi

Martin Møller Greve, Torbjørn Taskjelle, Hicham Agueny

Arthur Uno Rognmo

Stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi

Stian Almenningen, Vegard Gjerde, Zachary Paul Alcorn, Sunniva Fredriksen

Lea Svendsen (egenpresentasjon)

Postdoktor, Geofysisk Institutt

Elin Darelius Chiche, Johannes Sandang Dugstad, Carina Bringedal

Eivind Valen (egenpresentasjon)

Forsker, Institutt for informatikk

Konstantina Dimitrakopoulou, Pierre Bedoucha, Angèle Abboud

Valgstyret har godkjent mottatte forslag på kandidater til gruppe B, fire menn og en kvinne. Det gjennomføres valg på disse kandidatene. Mottatte forslag er tilstrekkelig for å fylle alle plasser og varaplasser.

Gruppe C: Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer

Kandidater

Stilling, sted

Forslagsstillere

Lill Kristin Knudsen (egenpresentasjon)

Overingeniør, Molekylær biologiske institutt

Diana Cornelia Turcu, Anne Lise Olderbakk Jordal, Reidun Alice Myklebust

Terje Restad (egenpresentasjon)

Administrasjonssjef, Geofysisk institutt

Pål Gunnestad, Ida Rosenlund, Liv Rebecca Arnedatter Aae

Ole Tumyr (egenpresentasjon)

Senioringeniør, Institutt for Geovitenskap

Hildegunn Almelid, Stig Monsen, Siv Hjorth Dundas

Valgstyret har godkjent mottatte forslag på kandidater til gruppe C, to menn og en kvinne. Det gjennomføres valg på disse kandidatene. Deretter vil valgstyret supplere med varakandidater (plass 2-3) og legge disse fram som et listeforslag til fakultetsstyret som valgforsamling i fakultetsstyrets møte 15. juni.

Gruppe D: Det skal velges 2 medlemmer og 4 varamedlemmer

Kandidater

Stilling, sted

Forslagsstillere

Ida Landmark Fjermestad (egenpresentasjon)

Bachelorstudent, Kjemisk institutt

David Busk Askew, Jonas Ekeli, Tamara Aasbøe

Eirin Sognnes (egenpresentasjon)

Bachelorstudent, Institutt for Informatikk

Ragnhild Aalvik, Didrik Sæther, Kristian Rosland.

Andreas Trohjell (egenpresentasjon)

Bachelorstudent, Matematisk institutt

Merethe Birkeland, Håkon Gimse, Morsal Saba

Valgstyret har godkjent mottatte forslag på kandidater til gruppe D, en mann og to kvinner. Det gjennomføres valg på disse kandidatene. Deretter vil valgstyret supplere med varakandidater (plass 2-4) og legge disse fram som et listeforslag til fakultetsstyret som valgforsamling i fakultetsstyrets møte 15. juni.

Tidligere kunngjort informasjon om kandidatfrist med mer

Medlemmer for gruppe A og C velges for fireårsperioden august 2017 – juli 2021. Medlemmer for gruppe B og D velges for ettårsperioden august 2017 – juli 2018. Valget vil bli avviklet som elektronisk valg, etter planen i uke 20, 21 eller 22.

Forslag må være undertegnet av minst tre stemmeberettigede i den respektive valgkretsen (gruppen). Forslag leveres eller skannes/fotograferes og sendes på epost og til valgstyrets sekretær, Kristin Bakken, fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget 1. etg, epost: kristin.bakken@uib.no senest i løpet av torsdag 23. mars. Det må framkomme tydelig hvem som er forslagsstillere og hvem som blir foreslått (gjerne med blokkbokstaver). Fullstendig kunngjøring fra valgstyret kan leses her.

Våren 2017 skal det også være valg på rektor/prorektor og på medlemmer til universitetsstyret.

Du må selv sjekke at du står i manntallet innen 1. mars

Står du ikke i manntallet? Send en melding til det sentrale valgsekretariatet på post@kollsek.uib.no innen 1. mars 2017, eller ring på 55 58 20 05 /55 58 20 15.