Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FREMTIDENS STUDENTER

Utrolig inspirerende å være på Universitetet

Gjennom et samarbeid mellom Rothaugen skole og Institutt for sammenliknende politikk ved UiB, har elever på 10. trinn fått trening i argumentasjon og debatteknikk.

Elever ved Rothaugen skole debatterer
Elever fra 10. trinn på Rothaugen skole har fått trening i debatt og retorikk på UiB. De ble gjort bevisst på at det alltid finnes flere sider av en sak, og at forskjellige individer og grupper har ulike interesser og perspektiver.
Photo:
Mari Skåra Helliesen

Main content

Michael Alvarez, førsteamanuensis i sammenliknende politikk, har sammen med bachelor-, master- og doktorgradsstudenter undervist ungdommene på Nygårdshøyden. Samarbeidet kom i gang etter Alvarez holdt et foredrag på Rothaugen.

– Målet har vært å utfordre elevene innenfor debattering og retorikk, og ikke minst å få til et samarbeid med UiB, forteller Linn-Merethe K Godfrey, norsklærer ved Rothaugen skole.

Elevene har til sammen hatt seks timer undervisning på UiB der de har fått individuelle tilbakemeldinger fra studenter på sammenliknende politikk. I tillegg har de fått generelle tips innenfor presentasjon, debatt, retorikk og kildekritikk.

Bærekraftig utvikling
Elevene fikk utdelt fem ulike case innenfor bærekraftig utvikling: oljeboring i Lofoten, ulv, bompenger i Bergen, genmodifisering og urbefolkningers rettigheter. De måtte sette seg inn i roller med ulike meninger om temaene, og forberede argumenter med utgangspunkt i disse.

Elevene fikk god innføring i å innhente informasjon, og lærte å bli mer kritiske til kilder.

Masterstudent på sammenliknende politikk, Anne Marie Springer, forteller at elevene ble bevisstgjort på at det alltid finnes flere sider av en sak, og at forskjellige individer og grupper har ulike interesser og perspektiver. Gjennom å argumentere ut fra tildelte roller, ble mange av elevene nødt til å skape argumenter ut fra et ståsted som de selv kanskje var helt uenig med.

Jo Rosseland, masterstudent på sammenliknende politikk, opplevde at elevene hadde sans for den typen undervisning. – Selv om latteren satt løst, behandlet elevene hverandre med respekt og den akademiske forståelsen nødvendig for debatt i denne type setting, som kan sammenlignes med seminarer på universitetet.

Utenfor klasserommets fire vegger
– For elevene har det vært utrolig inspirerende å få være på Universitetet sammen med studenter og forelesere ved sammenliknende politikk. Det at elevene har fått lov til å komme utenfor klasserommets fire vegger og få tips og veiledning fra ulike studenter som har vært eksperter innenfor ulike områder, har vært svært lærerikt, forteller Terje Pedersen, samfunnsfagslærer ved Rothaugen.

– Det har vært spesielt for elevene å få  tilbakemeldinger og respons på det arbeidet de har lagt ned i forkant. Det at andre enn bare egne lærere ser og vurderer deres arbeid, gjør det hele unikt, sier Anne-Marit Selstø Rathke, naturfagslærer ved Rothaugen. 

Studere ved UiB i fremtiden
Prosjektet var spennende for alle involverte. For Institutt for sammenliknende politikk og UiB var dette en mulighet til å nå ut til samfunnet, og formidle kunnskaper til elever i grunnskolen.

– Forhåpentligvis gjorde prosjektet at flere av elevene ønsker å studere ved UiB i fremtiden, og at de ser litt av verdien ved samfunnsvitenskap. Denne typen initiativer er gode for alle involverte, og det blir forhåpentligvis flere lignende prosjekter i fremtiden, sier masterstudent Anne Marie Springer.

Masterstudent Jo Rosseland sier seg enig. – Jeg skulle ønske det fantes et lignende tilbud da jeg selv var ungdomsskoleelev, da jeg tror dette kan bidra til å rekruttere elever som lurer på om Universitetet kan være noe for de i fremtiden.