Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NYHETER

Globale samfunnsutfordringer offisielt lansert

Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil bidra sterkt innenfor alle de tre pilarene som utgjør satsingsområdet globale samfunnsutfordringer: Global helse, ulikhet og migrasjon.

Samfunnsviterne Ståle Knudsen, Siri Gloppen og Hakan G. Sicakkan under lanseringen av Universitetet i Bergen sitt satsingsområdet globale samfunnsutfordringer 15. mai 2017.
GLOBAL STRATEGI: Flere forskere fra SV-fakultetet deltok på lanseringen av de globale samfunnsutfordringene, deriblant (f.v.) Ståle Knudsen, Siri Gloppen og Hakan G. Sicakkan.
Photo:
Sverre Ole Drønen, UiB

Main content

– Globale utfordringer er politiske utfordringer, sa professor Siri Gloppen fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB) da hun holdt innlegg i Aulaen mandag 15. mai, under den offisielle lanseringen av Globale Samfunnsutfordringer, et av de tre satsingsområdene i UiBs strategi 2016-22 - Hav, liv, samfunn.

Hun var en av flere forskere innen samfunnsvitenskapene som deltok på lanseringen.

Politisk styring er nøkkelen

I sitt innlegg pekte Gloppen på hvor viktig politisk styringsvilje er for å finne globale løsninger.

– Politikk er viktig for å finne løsninger. Etablering mellom forskning og politiske løsninger i klimaspørsmålet, ulikhet og bedre offentlig helse, sa Gloppen og fortsatte:

– Statlige organer er viktige for å få dette til. Det må finnes et lovmessig rammeverk for at god politikk skal implementeres og vi må ha institusjoner med autoritet og legitimitet.

Avgjørelser som tas må forstås som en del av dette rammeverket, og disse avgjørelsene må sees i forhold til kunnskap og forskning om dette.

Forskningens avgjørende rolle

Hun ser også en viktig rolle for forskere til å bidra i prosessen.

– Vi kan påvirke politiske beslutningsprosesser og avgjørelser. For å oppnå dette må vi ta i bruk passende verktøy. Vi trenger å forstå hvorfor vi så ofte ser politiske feilslutninger i klimadebatten og andre globale spørsmål, påpekte Gloppen.

UiB-forskeren trakk frem arbeidet ved Centre on Law and Social Transformation, som hun leder og er et samarbeid mellom UiB og Chr. Michelsens institutt (CMI). Senteret består av forskere og partnere fra hele verden.

– Forskning er avgjørende for å styrke politiske avgjørelser. På senteret har vi forskere fra fem fakultet ved UiB og en rekke andre institusjoner innen forskning og høyere utdanning, fortalte Gloppen.

Professor Hakan G. Sicakkan, som i likhet med Gloppen er tilknyttet Institutt for sammenliknende politikk, deltok på lanseringen. Han arbeider for tiden på et større forskningsprosjekt på migrasjon.

Global satsing viktig for SV-fakultetet

Professor Ståle Knudsen og instituttleder ved UiBs Institutt for sosialantropologi er SV-fakultetets representant i styringsgruppen for den strategiske satsingen på Globale Samfunnsutfordringer.

– Dette er en viktig satsing for UiB og fakultetet. Som fakultetets representant i styringsgruppen har jeg vært opptatt av å ivareta samfunnsvitenskapenes betydelige rolle innenfor satsingsområdet og globale studier ved UiB. Som fakultet har vi alltid hatt mye kontakt med forskningsmiljøer internasjonalt og vi har også mye studentutveksling, både i Europa og resten av verden, sier Knudsen.

Han peker på at det innenfor de globale samfunnsutfordringene er definert tre områder - global helse, ulikhet og migrasjon - som alle er etablerte felt innen forskning og utdanning på SV-fakultetet.

Tverrfaglig studietilbud

Under lanseringen snakket Knudsen også om betydningen av tverrfaglige utdanningstilbud som en del av de globale samfunnsutfordringene.

– Da er det viktig at vi har en felles oppfatning om at dette vil ta tid og at det må inngås kompromisser. Derfor trenger vi den riktige kombinasjonen av folk til å jobbe med dette. Men vi trenger også støtte fra universitetsledelsen og tilstrekkelige med ressurser, for når du skal gjøre noe tverrfaglig er det behov for ekstra midler, sa Knudsen i sitt innlegg.