Home
Department of Comparative Politics
Praksis

Fra sampol til kommunikasjonsarbeid

Vårsemesteret 2018 har Karl Solbue Vika vært i praksis hos FN-Sambandets kommunikasjonsavdeling i Oslo. Her har han arbeidet med kommunikasjonsoppgaver og sosiale medier, og har fått lære interesseorganisasjoner å kjenne fra innsiden.

Main content

Sampol 291 var fristende siden det ga muligheten til å bo et halvt år i en annen by, og til å fokusere fullt og helt på praksisoppholdet. 

Hvorfor valgte du praksis?

Jeg hadde lyst på et annerledes semester, og en pause fra lesesal og forelesninger. Da fremstod praksis som et godt valg, med mulighet til å få jobberfaring som kan gi bedre muligheter i fremtiden. Særlig Sampol 291 var fristende siden det ga muligheten til å bo et halvt år i en annen by, og til å fokusere fullt og helt på praksisoppholdet. 

Hva er det beste og mest utfordrende med praksisplassen din?

Det beste med praksisplassen var et veldig godt arbeidsmiljø med hyggelige og inkluderende kolleger. Det var også bra å jobbe i en forholdsvis liten avdeling, hvor man blir kjent med alle, og får et overblikk over alt de driver med. Du får svært varierte arbeidsoppgaver, og får lov til å delta på eksterne møter med NORAD, UD og andre organisasjoner i sivilsamfunnet. En siste fordel med å ha praksis i kommunikasjonsavdeling, sammenliknet med kontoret i Bergen, er at du også får muligheten til å se hva andre avdelinger i organisasjonen holder på med.

Det mest utfordrende var å bli vant til en arbeidshverdag som er mindre fleksibel enn studiehverdagen. Dette er nok en svært nyttig erfaring som kan bidra til at man blir mer strukturert i videre studier. Det kan også være utfordrende å sette seg inn i en stor og komplisert organisasjon som FN, og lære seg å formidle denne kunnskapen til elever på ungdom- og videregående skole.

Hvordan ser en normal arbeidsdag ut for deg, og hvilke arbeidsoppgaver har du hatt?

En normal arbeidsdag starter mellom kl. 8 og 9. På morgenen er det vanligvis et redaksjonsmøte, hvor man går gjennom saker fra nyhetsbildet og hva som skjer i FN. Her blir redaksjonen enige om hvilke saker FN-Sambandet skal dele eller skrive om i de ulike kanalene – facebook, twitter, FN.no.

Deretter jobber jeg enten med å oppdatere stoff på nettsidene, lage facebookposter eller andre ting som ble bestemt på redaksjonsmøtet. I tillegg har jeg fått delta på en rekke aktiviteter, som møter med andre organisasjoner, spørretime med utviklingsministeren, informasjonsmøte med UD i forkant av at Norge ble behandlet i menneskerettighetskomiteen, og fått være med på FN-Sambandets aktiviteter i skolen.  

Alle praksisstudenter skriver en praksisrapport. Hva handler din om?

Min praksisrapport bestod av å gjøre en internevaluering av FN-Sambandets strategi 2015-19. Da jeg begynte min praksisperiode var FN-Sambandet halvveis inne i strategiperioden. Organisasjonens strategi inneholder effektmål som skal sørge for at delmålene i strategien oppnås. Min oppgave var å samle inn data og bidra til vurderingen av måloppnåelsen.

Dette var svært lærerikt på flere måter. For det første var det et prosjekt som virkelig gjorde at jeg fikk testet ut metodekunnskapene mine i praksis, da datainnsamlingen bestod både av dokumentanalyse, gjennomgang av tidligere spørreundersøkelser og evalueringer, samt bruk av både kvalitative og kvantitative data. For det andre gjorde prosjektet at jeg ble godt kjent med hele organisasjonene og hvordan FN-Sambandet arbeider.

 Vil du anbefale praksis til andre studenter?

Jeg vil anbefale alle å ha et praksissemester. Det er en flott mulighet til å teste ut kompetansen din, lære ting om arbeidslivet du ikke lærer i en forelesningssal, og få en pause og finne motivasjon til videre studier. Et praksissemester gir en rekke verdifulle erfaringer og kan bidra til at du finner ut hva du ønsker å jobbe med etter studiene.