Home
SDG Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bærekraftsmål 7

Bringer handlingsrettet kunnskap til FN

Hvordan kan forskning og høyere utdanning bidra til å fremskynde omformingen til mer bærekraftige og rettferdige samfunn?

Academic Director Håvard Haarstad and the researchers Siddharth Sareen and Jakob Grandin from the Centre for Climate and Energy Transformation (CET).
ENERGIDIPLOMATI: Forskerne på CET-senteret ved UiB, her representert ved direktør Håvard Haarstad, Siddharth Sareen og Jakob Grandin, kommuniserer sin forskning gjennom kanaler som er direkte knyttet til politiske beslutningsprosesser.
Photo:
Eivind Senneset for UiB

Main content

Under FNs høynivå politiske forum (high-level political forum) bidrar Universitetet i Bergen (UiB) til Norges offisielle sidearrangement. Dette sidearrangementet, «Global Agenda for SDG7 Action», finner sted onsdag 11. juli og blir organisert av Utenriksdepartementet (UD).

I samråd med departementet og Norges FN-delegasjon gir SDG Bergen et bidrag gjennom Senter for klima og energiomstilling (CET) sitt bidrag til SDG policy-notater.

Fra det hyperlokale til det globale

Da det tverrfaglige CET ved UiB offisielt ble lansert i oktober 2017 omfattet dette et langvarig engasjement for bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals, SDGs).

– Vi er midt i et veiskille i samfunnet, der vi må skape bedre forståelse for hvordan vi skal møte de ambisiøse målene vi har satt oss selv som samfunn innen bærekraftig omforming, sier professor CET-direktør Håvard Haarstad.

Ifølge ham er de grunnleggende spørsmålene disse: Hvordan kommer vi dit? Hvilken policy er mest effektiv? Hvilke faktorer vil utløse hurtig omstilling?

CET samarbeider med politikere, byråkrati, næringsliv og frivillige organisasjoner på alle nivå fra det hyperlokale til FN, og viser slik både bredde og ambisjoner.

– Behovet for mer forskning for å finne løsninger på hvordan samfunnet takler klimarelaterte problemer står sentralt i CET. Det å være i dialog med samfunnsaktører gjør forskningen vår bedre og arbeidet vårt mer relevant for beslutningstakere, sier Haarstad.

Nylig publiserte Haarstad og hans CET-kollegene en artikkel om rollen samfunnsvitere kan spille for å fremskynde bærekraftig energiomstilling.

Forskning for en bærekraftig verden

CETs engasjement for bærekraftsmålene har ført til en rekke umiddelbare resultater. Våren 2018 bidro senteret til to policy-notater, som del av en større gruppe av 27 notater ved navn «Accelerating SDG7 Achievement», produsert av FNs Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) og som danner grunnlag for vitenskapen inn mot bærekraftsmål 7, for å sikre alle tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi.

På HLPF i juli 2017 vil CET være medarrangør av en workshop for UN DESA med fokus på innovativ forskning og utdanning og vil også bidra på det offisielle norske sidearrangementet.

– Hvilken rolle kan samfunnsvitere spille for å fremskynde bærekraftig energiomstilling, spør postdoktor Siddharth Sareen, som var CETs fremste bidragsyter til policy-notatene, og fortsetter:

– Dette er et spørsmål vi diskuterer en god del på CET. Det henger sammen med vårt hovedpremiss om “actionable knowledge” og å tilby vitenskapelige råd til beslutningstakere.

CET-forskerne presenterer innhold relatert til policy-notatene om sammenhengene mellom energi, fattigdom og ulikhet samt om desentralisert fornybar energi.

– Bærekraftsmål 7 skal sørge for å sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle innen 2030. På CET jobber vi mye med energistyring og kan bidra med nyttig innsikt på HLPF. Vi ser frem til å bidra på måter som kan ha en konstruktiv påvirkning på fremtidige beslutninger, sier Sareen.

Vil fremskynde bærekraftige tiltak

Sammen med andre SDG-ledende universiteter fra hele verden er CET altså medarrangør av en workshop på HLPF. Formålet med denne er å finne nye innovative måter for å samarbeide om forskning og utdanning rettet mot bærekraftsmålene.

–Det er voksende interesse for hvordan universiteter kan bidra til bærekraftsmålene. Vi vil dra veksler på CET sine erfaringer i å bygge partnerskap mellom samfunn og akademia, men også mellom forskere og studenter, sier ph.d.-kandidat Jakob Grandin, som er medstifter av The Collaboratory ved UiB og som bringer sammen studenter og forskere omkring bærekraft.

I februar 2018 bidro CET aktivt på den første Bærekraftskonferansen i Bergen og avholdt selv den første årlige Bergen International Students Conference i april.

– Akademia må styrke sin innsats for å utforme utdanning rundt bærekraftsmålene. Disse er en glimrende måte for å mobilisere tverrfaglig samarbeid fordi de berører alle, sier Grandin som er ansvarlig for CET sitt bidrag til workshopen.

Posisjonerer UiBs forskning på fornybar energi

UiBs energidirektør, Kristin Guldbrandsen Frøysa, jobber allerede tett sammen med CET. Hun er også involvert i Energilaboratoriet (Bergen Energy Lab), et forum for utveksling av forskningsresultater og aktiviteter knyttet til fornybar energi og energiomstilling. Siddharth Sareen fra CET-senteret leder Energilaboratoriets programkomité.

– Det er viktig at UiB posisjonerer seg som et universitet som jobber med bærekraftsmål 7 og fornybar energi, sier Guldbrandsen Frøysa, som også vil være del av UiBs delegasjon på høynivåforumet i FN 9.-13. juli.

Hun er imponert over at CET bidrar til to policy-notater rettet mot behandlingen av bærekraftsmål 7 i forumet.

– Dette viser at vi jobber aktivt for å plassere bærekraft sentralt i vår forskning og utdanning. CET er et utmerket eksempel på dette og jeg gleder meg til høre deres bidrag i New York, både workshopen de er medarrangør for og deres deltakelse på det offisielle norske sidearrangementet på forumet.