Home
Department of Mathematics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Biomatematikk

Biomatematikk

I biomatematikk bruker vi matematiske metoder for å forstå biologiske fenomen.

Main content

Eksisterende aktiviteter ved instituttet:

Pågående eksternt finansierte prosjekter med relevans:

 

dCod 1.0: Instituttet har en egen arbeidspakke i dette Digitalt Liv Norge prosjektet, med to hovedaktiviteter: topologisk dataanalyse og dynamisk modellering. Deltagere: Hans J. Skaug, Morten Brun og Guttorm Alendal, Nello Blaser (PostDoc), Shirin Fallahi (stip) og Håvard G. Frøysa.

 

STEMM-CCS: Et HORIZON2020 prosjekt hvor instituttet utreder metoder for marin overvåknig, med fokus på bakgrunnsstatistikk. Deltagere: Guttorm Alendal, Hans J. Skaug, Jarle Berntsen, Anna Oleynik (PostDoc), Kristian Gundersen (stipendiat).

 

Baymode er et Forskningsrådsprosjekt (CLIMIT) som henger tett sammen med STEMM-CCS, med hovedfokus på å designe miljøovervåkningsprogrammer i forbindelse med CO2 lagring. Deltagere: Guttorm Alendal, Hans J. Skaug, Jarle Berntsen, Anna Oleynik (PostDoc), Kristian Gundersen (stipendiat).

 

Flow based interpretation of dynamic contrast imaging data, FRINATEK, Antonella Zanna, Jan Martin Nordbotten, Erik Hanson (PostDoc), Ulin Qohar (stipendiat). Målet for prosjektet er estimere fysiologiske parametre (som perfusjon og filtrasjon) i organer ved hjelp av matematiske modeller for flyt i porøse media og dataassimilering.

 

I tillegg, er både Hans Julius Skaug, Morten Brun og Antonella Zanna involvert i 2 nylig støttet prosjekter innenfor BFS “Medical Visualization” programmet.

Internt finansierte strategiske prosjekter:

 

Lakselussenteret: Instituttet fikk tildelt en strategisk stipendiatstilling rettet mot digitalt liv og lakselussenteret på Institutt for Biologi. Deltagere: Håvard G. Frøysa (stipendiat), Hans J. Skaug og Guttorm Alendal.