Home
Department of Mathematics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Matematikk

Henter fire fremragende matematikk-forskere til Norge

Fire unge og internasjonalt anerkjente matematikere er ansatt i forskerstillinger ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Rekrutteringen er gjort mulig med støtte fra Bergens forskningsstiftelse og Tromsø forskningsstiftelse.

fire fremragende matematikk-forskere til Norge
TALENTER: Fra venstre Didier Pilod fra Frankrike som er rekruttert til UiB, Anne Marie Haga, utdelingsansvarlig i Bergens forskningsstiftelse, Kristin Shaw fra Canada som er rekruttert til UiO, Cordian Riener fra Tyskland som er rekruttert til UiT Norges arktiske universitet, Claudia Scheimbauer fra Østerrike som er rekruttert til NTNU og professor Sigmund Selberg ved UiB, som leder prosjektet.
Photo:
Helge Skodvin

Main content

Didier Pilod (41) fra Frankrike er knyttet til Universitetet i Bergen, Claudia Scheimbauer (32) fra Østerrike til NTNU i Trondheim, Kristin Shaw (35) fra Canada til Universitetet i Oslo og Cordian Riener (37) fra Tyskland til Universitetet i Tromsø.

De talentfulle forskerne ble alle presentert på en konferanse som i disse dager pågår i Bergen, der en rekke av de fremste matematikerne i Norge er samlet.

Konferansen, som også markerer 100 års-jubileet til Norsk matematisk forening, er et ledd i det initiativet Bergens forskningsstiftelse har tatt til en nasjonal satsning på matematikkfaget. Satsningen innebærer også tilsetting av fire unge matematikere på høyt internasjonalt nivå, med sikte på at de skal kvalifisere seg til professorater på hvert av universitetene.

Skal opp i øverste liga internasjonalt

Det nasjonale matematikkprogrammet ledes av Sigmund Selberg, som er professor og instituttleder ved Matematisk institutt på UiB.

- Til å være et lite land har Norge bemerkelsesverdige tradisjoner i matematikk — det er nok å nevne navn som Niels Henrik Abel, Sophus Lie, Viggo Brun og Atle Selberg. Med Abelprisen har norsk matematikk også fått en veldig synlighet internasjonalt. Prosjektet til Bergens forskningsstiftelse og Tromsø forskningsstiftelse gir oss en enestående mulighet til ytterligere å styrke forskningen i matematikk ved norske universiteter og til å komme opp i øverste liga internasjonalt, sier Selberg.

- Vi vil kunne knytte matematikkinstituttene i de fire byene tettere sammen. Vi får også en flott mulighet til å invitere fremragende internasjonale forskere til å gi seminarer og kurs på tidsaktuelle matematiske tema, og å initiere samarbeid mellom forskere internasjonalt.

Det nasjonale matematikkprogrammet har en ramme på ca 96 millioner kroner over fire år, der Bergens forskningsstiftelse bidrar med 34 millioner kroner, og Tromsø forskningsstiftelse, som også drives basert på gaver fra Trond Mohn, med 10 millioner kroner. De fire universitetene bidrar selv med 52 millioner kroner. Programmet kan bli forlenget med inntil to år.

Forskning på ren matematikk

Matematikkprogrammet bærer navnet «Pure Mathematics in Norway».

 – Forskning på ren matematikk danner grunnlag for de kommende tiårenes teknologiske gjennombrudd, sier daglig leder i Bergens forskningsstiftelse, Sveinung Hole.

– Vår satsing på dette feltet skal utgjøre en forskjell, ved at universitetene gjennom samarbeidet med stiftelsen blir i stand til å realisere mål og tiltak som de ellers ikke hadde hatt mulighet til. Matematikk-miljøet i Norge holder allerede et faglig høyt nivå, og vi har forventninger til at dette prosjektet skal bidra til ytterligere fremgang, legger han til.