Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Yrende antropologispirer

I samarbeid med Institutt for sosialantropologi har har elever ved Nordahl Grieg vgs forsket på samtidens Bergen. Tematikken har variert stort, fra hvordan det er å være homofil fotballspiller eller kristen ungdom, til sosialt miljø på skolen. - Læringsutbytte er betydelig større når ungdommer får gjøre egne erfaringer, forteller faglærer Jon Gunnar Ekrem.

Dumpster diving
Utstyrt med lommelykter, hansker og poser i håp om å finne noe i søppelcontainere ble Karoline R., Oda og Karoline P. likevel sjokket over hvor mye mat de fant. Maten ble til flere gode middager og de påpekte at ingen ble syke i etterkant.
Photo:
Karoline N. Pedersen, Oda S. Hysing-Olsen og Karoline Rosenlund

Main content

Mange av elevene som tar faget 'sosiologi og sosialantropologi' ved Nordahl Grieg videregående skole ble storøyde da de fikk beskjed om at de skulle gjøre et antropologisk forskningsprosjekt. Gjennom seks uker har begrep som "deltakende observasjon", "empiri" og "kulturrelativisme" sakte, men sikkert blitt en del av vokabularet.

Elevene fikk i oppdrag å sette fokus på samtidens Bergen, og kunne i stor grad velge et forskningstema ut i fra egne interesser.

Antropologi i praksis

"Synet som møtte oss da vi åpnet de store containerne, var surrealistisk. Den vonde lukten fra søppelet var for lengst glemt, da vi så de store haugene med mat. Vi plukket med oss alt fra salater og fruktjuice til kaker og godteri. Gleden var til å ta og føle på, men lykken ble fort erstattet med frustrasjon, da vi tenkte over mengden brukbar mat som hadde blittkastet i søppelet", skriver Karoline R., Oda og Karoline P. i sin rapport om dumpster diving og matsvinn.

I Norge blir det hvert år kastet 350 000 tonn med mat, og derfor ville jentene utforske hvorfor matsvinnet er så høyt og hvilke tiltak som finnes for å redusere mengden av mat som kastes.

Hovedtematikken som elev-prosjektene skulle knyttes opp mot var "Hverdagspraksiser i Bergen 2019". Videre kunne gruppene velge mellom underkategoriene "klima og miljø", "konsum", "fritid og idrett", "livssyn", og "åpne eller offentlige rom". Elevene valgte grupper på egenhånd, og sammen utviklet de problemstilling, planla og gjennomførte feltarbeid, skrev rapport og presentere sine funn.

- Læringsutbytte er betydelig større når ungdommer får gjøre egne erfaringer, forteller faglærer Jon Gunnar Ekrem.

Sammen med ph.d.-stipendiat Oda E. Maraire ved Insitutt for sosialantropologi har han veiledet elevene gjennom prosjektet. Begge er svært imponerte over hva elevene fikk til på bare seks uker.

- Å intervjue fremmmede og få tilgang til informanter kan være utfordrende selv for en etablert antropolog, så jeg synes elevene har gjort en fantastisk innsats på kort tid. De har vært modige og gått ut av komfortsonen og pushet grenser, sier Oda.

Samarbeid mellom skole og universitet

Elevenes forskning er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for sosialantropologi og Nordahl Grieg VGS. Sammen med avdelingsleder Inger Lise Sleire tok Jon kontakt med instituttet i fjor høst med et ønske om å få mer fokus på sosialantropologi-delen i faget 'sosiologi og sosialantropologi'.

Oda var faglig ansvarlig og kontaktperson fra instituttet, og har gjennom perioden gitt elevene innføring i sosialantropologi, praktiske tolkningsoppgaver og delt erfaringer fra sitt eget mastergradsprosjekt om gateselgere i Sør-Afrika.

- Å bruke antropologiske forskningsmetoder i praksis, bli bevisste på etiske utfordringer og forstå forskerens rolle har stått sentralt ved dette pilotprosjektet med Nordahl Grieg. Elevene viser gjennom sine gode refleksjoner hvordan de har tatt dette på alvor, forteller Oda.

Gruppen som satte fokus på homofili i idretten syntes det var utfordrende å intervjue folk om et tema som kan være sårbart for mange. De forberedte seg godt, diskuterte tematikken både med hverandre og Oda, og fikk kjenne på kroppen hvordan man kan gå frem for å møte sine informanter på en respektfull måte.

Utforskende og nysgjerrig

Kvalitative metoder, slik som deltakende observasjon og ustrukturerte intervju, stod i fokus. I tillegg tok flere grupper i bruk spørreundersøkelse og statistikk da de ble kastet ut i rollen som forsker. Flere av gruppene fortalte hvordan de oppdaget ting de ikke hadde tenkt over før da de var "ute i felt", og viktigheten av å stille nye spørsmål.

- At karakterfokuset legges vekk og nysgjerrigheten får blomstre har vært en unik mulighet for ungdommene til å oppdage seg selv i "hverdagssituasjoner", sier Jon.

"Vi ser at det å gå ut i felt og intervjue folk, har en stor betydning for hvor mye vi lærer om temaet. Fagene vi har på skolen bruker bare internett eller bok som datainnsamlingskilde, og vi har ved dette prosjekt lært oss effekten av å gå ut i feltarbeid", forteller Rachel Strand, Nora Birkeland og Malene Stavenes Nordvik som utforsket kristen ungdomskultur.