Home
IT division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Informasjon fra IT-avdelingen

SAFE (sikker adgang til forskningsdata og e-infrastruktur)

SAFE (Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur) er en løsning utvilket av IT-avdelingen ved UiB for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning. SAFE bygger på Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenestene (Normen) og sikrer at informasjonssikkerheten med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt ved behandling av sensitive personopplysninger.

IT UiB | SAFE - Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur

Producer:
UiB

Main content

Gjennom SAFE får ansatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere tilgang til dedikerte ressurser for behandling av sensitive personopplysninger.

Som leder for eller deltager i et forskningsprosjekt får du tilgang til et sikkert skrivebord i SAFE. Regnekraft og relevant programvare er tilgjengelig fra det sikre skrivebordet. Prosjektleder styrer tilgang til prosjektet og har oversikt over hvilke data som overføres ut fra SAFE.

Denne beskrivelsen av SAFE kan brukes for å vurdere hvorvidt SAFE er en egnet løsning deg: Norsk | Engelsk.