Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Horisont 2020

Utenlandske forskere til Bergen med EU-finansiering

Seks europeiske forskere har fått EU-finansiering til forskeropphold ved Universitetet i Bergen gjennom programmet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Fire av seks stipender går til forskningsprosjekter i samarbeid med Det humanistiske fakultet.

Portrett av Eivind Seland
Professor Eivind Heldaas Seland, antikkens historie, ser frem til å ta imot to utenlandske forskere til sitt fagmiljø gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships (MSCA-IF) er stipender til forskere som vil fremme sin karriere med et utenlandsopphold i Europa. Stipendiaten forsker ved en europeisk institusjon i 12-24 måneder. EU finansierer ordningen med rundt to millioner kroner per stipend.

–  En fantastisk ressurs for grunnforskning

Professor Eivind Heldaas Seland forsker på antikkens historie og er faglig mentor for to av forskerne som kommer til Bergen.

Hva betyr disse to tildelingene for deg og ditt fagmiljø?  

– MSCA-stipendene er en fantastisk ressurs for oss som driver med grunnforskning, særlig innenfor underfinansierte fagfelt som humaniora. Størstedelen av forskningsmidler fordeles ut fra strategiske satsinger og programmer, og det har blitt stadig vanskeligere å nå opp i Forskningsrådets frie utlysninger. I MSCA er det forskerne som bestemmer, sier Seland.

– MSCA gir en unik mulighet til å knytte til oss dyktige internasjonale forskere som er i den mest kreative og dynamiske fasen av sin karriere. Programmet stiller ressurser til rådighet, vi som vertsinstitusjon kan skape gode rammer for at stipendiatene skal få utvikle seg videre. Til gjengjeld får vi nyte godt av ekspertise og ferdigheter som ellers mangler i små fagmiljøer, sier han.

Hva skal stipendiatene forske på?

– Kandidatene skal arbeide med hvordan religion spredte seg gjennom sosiale nettverk i antikken. Tomáš Glomb arbeider med å forklare spredningen av kulten til legeguden Asklepios ved hjelp av matematiske modeller. Francesca Mazzilli skal undersøke hvordan lokale og regionale religiøse impulser møttes i lokalsamfunn i utkanten av Romerriket, forteller Seland.

Prosjektene er utviklet uavhengig av hverandre, men passer godt sammen og har en tverrfaglig innretning som passer godt ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap og med HF-fakultetets sterke satsing på digital humaniora.

Anerkjennelse av det antikkfaglige miljøet

– Det å få to slike prosjekter til Bergen på en gang er en anerkjennelse av at det antikkfaglige miljøet ved UiB er interessant og attraktivt også i internasjonal sammenheng, legger han til.

Hva mener du har gjort at dere har fått så godt gjennomslag for søknadene?

– Æren for at prosjektene har fått gjennomslag ligger først og fremst hos kandidatene, som selv har kommet opp med ideene og tatt initiativ til å komme til Bergen.

Hos UiB har de fått solid støtte til søknadsarbeidet og til å utvikle prosjektene. Årsaken til at vi er attraktive som vertsmiljø ligger på den ene siden i langvarig og systematisk innsats for å bygge opp en internasjonal forskningsprofil, på den andre i gode rammebetingelser for tverrfaglig arbeid, avslutter Seland.

– Ordningen er godt tilpasset humanioras egenart

Dekan Jørgen Sejersted ved Det humanistiske fakultet (HF) er fornøyd med at fagmiljøene igjen får godt gjennomslag:

– Fire MSCA-tildelinger er svært gledelig. En MSCA innebærer en betydelig internasjonal anerkjennelse av de miljøene og forskerne som tiltrekker seg slike toppkvalifiserte kandidater, og en stor gratulasjon går til alle involverte. Og MSCA-kandidatene er svært velkomne på HF; deres forskning og internasjonale bakgrunn er en stor ressurs for oss. Dette er talenter som vil styrke UiB på sikt, enten de utvikler sin karriere her eller ved andre universiteter, sier dekanen.

– Det er ikke tilfeldig at HF-miljøer gjør det godt i MSCA-sammenheng. Med sin individuelle profil og åpning mot kvalitet og grunnforskning er slike prosjekter godt tilpasset humanioras egenart. Forhåpentligvis vil vi på sikt også se at Forskningsrådet lærer av EU på dette feltet, men foreløpig gleder vi oss over denne internasjonale anerkjennelsen, sier Sejersted.

Ett stipend gikk til i tilegg til SV-fakultetet og ett til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Vil du søke?

Marie Sklodowska-Curie Actions – Individual Fellowship (MSCA-IF) er lønns- og mobilitetsmidler for forskere som vil fremme sin karriere med et utenlandsopphold. Programmet er en del av EUs forskningsprogram Horisont 2020.

Forskerne søker om stipend sammen med fagmiljøene de skal arbeide ved.

En ny utlysning av stipendene er ventet i april 2020, med søknadsfrist til høsten. Utlysningen kommer her.

Kontakt forskningsrådgiveren på ditt fakultet eller institutt hvis du vil søke.
Emmanuel Babatunde i Forsknings- og innovasjonsavsdelingene kan gi mer informasjon.