Home
University Museum of Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
IDU UM

Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) ved Universitetsmuseet

Oversikt over representanter og møteplan for IDU-utvalget ved museet.

UiB
Photo:
UiB

Main content

I henhold til Hovedavtalen i staten (HA) og Tilpasningsavtalen (TA) ved UiB har museet et Informasjons- og drøftingsutvalg (IDU), som er partssammensatt med representanter for arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver og skal ivareta de ansattes medbestemmelsesrett.
Museets hovedverneombud har møterett. 

Medlemmer 2022

Arbeidsgiverrepresentanter:
Direktør Kari Loe Hjelle
Underdirektør Wenche Førre (sekretær)

Inneværende periode sitter disse representantene for fagforeningene/tillitsvalgte:
Tekna - Olaug Bratbak
Forskerforbundet – Melanie Wrigglesworth
NTL – Harald Mæland
Parat – Angela Ulrike Weigand

Hovedverneombud UM – Hilde Moen Selstø

 

Møteplan våren 2022: (kommer)