Home
Climate and energy transition

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ph.d-prosjekt 2018

2018 - Fra fest i Kyoto og Paris til hverdag i Norge

En flermetodisk tilnærming til hvorfor nordmenn (ikke) tar hensyn til kunnskap om klimaendringer i valg av levemåte.

Forskergruppen LINGCLIM
Forskergruppen LINGCLIM
Photo:
Eivind Senneset/UiB

Main content

Dette doktorgradsprosjektet er del av forskningsgruppen LINGCLIM ved Institutt for fremmedspråk, og skal undersøke levemåter i en klimahverdag.

Gjennom en kombinasjon av kvantitative og kvalitative metoder, og data samlet gjennom Norsk medborgerpanel, Representantpanelet, samt data fra Facebook, skal prosjektet bidra med ny innsikt om hvorfor folk velger eller ikke velger å ta hensyn til klima i valg av levemåte.

LINGCLIM - Aktiviteter/publikasjoner

Statusoppdatering om Runas Ph.d-prosjektet per juni 2021.