Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sondre Kirchhoff Solnørdal

Sondre Kirchhoff Solnørdal begynte på mastergraden sin i 2019, og er seminarleder ved AORG104. Sondre fremhever utviklingen av et teoretisk og metodisk rammeverk som er svært nyttig i jobbsammenheng ved masterstudiene.

Main content

På masterstudiet får du muligheten til å bli bedre kjent med medstudentene og professorene dine, i større grad enn på bachelorstudiet. Alle med interesse for admorg og som ønsker en anvendelig utdannelse, burde søke seg inn på master i admorg.

Kvifor valde du ein mastergrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap?

For meg har det alltid vært viktig å kunne ta en utdannelse som gir meg muligheten til å gjøre mye forskjellig. Som masterstudent i admorg står man relativt fritt til å velge hva man vil skrive om. I vårt kull har de fleste valgt vidt forskjellige temaer og kommer mest sannsynlig til å ende opp med vidt forskjellige jobber. For min del var det viktig å kunne skrive en master om koordinering mellom kommuner og helsetjenestene, noe jeg gjør nå. 

Korleis har overgangen frå bachelor til master vore?

Overgangen til master var mye lettere enn jeg hadde trodd. Mange bachelorstudenter har nok hørt rykter om at masterprogrammet er mye mer krevende enn på bachelor. Det er riktignok mer krevende, men det er også mye hyggeligere enn bachelor. På masterstudiet får du muligheten til å bli bedre kjent med medstudentene og professorene dine, i større grad enn på bachelorstudiet. Alle med interesse for admorg og som ønsker en anvendelig utdannelse, burde søke seg inn på master i admorg.

Kva er den viktigaste kompetansen du utviklar som masterstudent i administrasjon- og organisasjonsvitenskap?

Som masterstudent utvikler du et teoretisk og metodisk rammeverk som er svært nyttig i jobbsammenheng. For meg har det å forstå endringsprosesser godt, vært veldig nyttig og er en evne jeg tror mange tar med seg etter fullført master. Det er også spennende å forstå samfunnsprosser, endring og utviklingstrekk, i større grad enn tidligere.

Korleis har di faglige vekst vore? (Kva har du lært på admorg?)

Den har vært god og stabil. En tanke mange har, er nok at man blir bombardert med mange nye teorier og metoder på master, men det stemmer ikke helt. På masternivå går du dypere inn i de samme teoriene man lærer seg på bachelor. Det vil alltid dukke opp nye teorier, men den største forskjellen for meg har vært å lære å anvende kunnskapen fra bachelor og master på og utenfor studiet.

Kva skal du skrive/skrive du masteroppgåva di om? Kvifor valte du dette temaet?

Jeg skriver om samarbeidet mellom kommunene og helseforetakene, der jeg fokuserer på en liten tjeneste som kalles øyeblikkelig hjelp. Hovedmotivasjonen min har alltid vært å kartlegge faktiske forhold innenfor helse. For min del er det ekstra spennende og utfordrende å se på øyeblikkelig hjelp, da det ikke har blitt forsket så mye på tidligere.

Kva er ditt beste minne frå studietida på master så langt?

Eksamenstiden i fjor høst tok oss alle med storm. De fleste av oss tilbrakte hele dagen på lesesalen, noe som gjorde at vi alle ble veldig godt kjent med hverandre. Studieoppholdet i Bangladesh var også et høydepunkt.

Kvifor bør nye søkarar velje master i administrasjon- og organisasjonsvitenskap?

Du bør velge en master i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fordi det er et fagfelt som dekker de fleste interesser. På papiret kan admorg virke ganske tørt, men det fine med master, er at du får en spesialisert forståelse av samfunns og organisasjonsstrukturer som kan anvendes i de fleste sammenhenger.

Har du tips til ferske masterstudentar?

Start tidlig med å forberede deg til eksamen. Mange bachelorstudenter venner seg til å ta en innspurt 1 eller 2 uker før eksamen, det lar seg ikke gjøre like lett på master. Det lønner seg også å ta gode notater gjennom hele semesteret. 

Har du vore på utveksling eller feltopphold? Korleis var det? Kva lærte du?

Jeg var så heldig å få delta på et 2 ukers studieopphold ved North South University i Dhaka. I løpet av de to ukene tror jeg vi alle som deltok satt igjen med mange sterke inntrykk. Bangladesh sliter med korrupsjon, fattigdom og er også hjem til verdens største flyktningleir, som vi alle fikk føle på kroppen i løpet av oppholdet. Rent faglig sett var dette en uvurderlig tur, i den forstand at vi fikk tett oppfølging av NSU og professorene gjennom hele turen. Jeg husker spesielt kontrasten i måten offentlige tjenestemenn ble omtalt på, avhengig av hvem man snakket med (korrupsjon). Etter turen sitter jeg igjen med gode venner, minner og perspektiver, som jeg ikke ville vært foruten.

Kva tenkjer du å gjere etter masteren?

Drømmen er å jobbe for Helsedirektoratet. Jeg tror at pandemien i 2020 virkelig har vist betydningen av et robust helsevesen og det hadde vært utrolig gøy om jeg kunne ta del i arbeidet med å gjøre det enda bedre.