Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Markering

Bautaer takkes for fremragende innsats

Professorer i religionsvitenskap, Ingvild Sælid Gilhus og Einar Thomassen, ble takket av og behørig markert.

Bilde av Gilhus og Thomassen
Ingvild Sælid Gilhus og Einar Thomassen
Photo:
Bjørg Teigland, UiB

Main content

Kollegaer fra inn- og utland deltok på markeringen av Ingvild Sælid Gilhus og Einar Thomassen, professorer i religionsvitenskap, som begge i løpet av 2021 har blitt pensjonister.

Dagen startet med festforedraget Religious Pluralism in the Ancient World: Herodotus, the Roman Republic and Late Antiquity, holdt av Professor emeritus Jan N. Bremmer fra Universitetet i Groningen.

Festforedraget ble etterfulgt av en panelsamtale der Gilhus og Thomassen så tilbake på sine egne studier på antikke religioner. Deretter presenterte deltagerne sine tanker om videre studier innenfor dette fagområdet, og muligheter og utfordringer knyttet til det.

Om ettermiddagen var det en fin forsamling av kollegaer, venner og familie som samlet seg i Sjøfartsmuseet.

Ledelsen ved Det humanistiske fakultet, ved dekan Camilla Brautaset og fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, takket for lang og tro tjeneste i fakultetets, universitetets og kunnskapens tjeneste. De ble også takket for å ha påtatt seg fremtredende lederverv, Gilhus som dekan og medlem av Universitetsstyret, og Thomassen med to perioder i dekanatet ved HF, både som visedekan for utdanning og som prodekan for forskning. Deres viktige bidrag i humanioras tjeneste, lokalt, nasjonalt og internasjonalt ble trukket fram.  – Dere har vært glimrende ambassadører for faget, fakultetet og humaniora. Dere har satt varige spor etter dere, og dere har gitt alle oss andre noe å virkelig strekke oss etter, avsluttet Brautaset.

Professor Michael Stausberg talte på vegne av kollegaene i fagmiljøet, og han la vekt på hvor viktige begge har vært for fagets rolle og identitet. - Dere har begge vært sentrale aktører i å bygge opp faget religionsvitenskap ved UiB, dere har bidratt sterkt til det gode renommé faget har utenfor UiB, og den fine harmonien som råder innenfor fagmiljøet.

Stausberg trakk også frem Gilhus og Thomassens innsats internasjonalt. Begge har æresprofessorat ved danske institusjoner, Gilhus ved Københavns Universitet og Thomassen ved Århus Universitet.

Fagmiljøet står i dag overfor et generasjonsskifte. – Det gode miljøet ved faget, som dere har bidratt sterkt til i alle disse år, er et resultat av kulturbygging preget av tillit og solidaritet, sa Stausberg. Dette fører blant annet til gode samarbeidsprosjekter, som for eksempel Religionsoraklene, der Gilhus er i redaksjonsgruppen og Thomassen har bidratt til nesten alle oraklene.

Ingvild Sælid Gilhus og Einar Thomassen takket i sine taler for gode og interessante år i fagmiljøet og ved UiB.  – Jeg håper at faget fortsetter å stadig utvikle seg og hele tiden å bli noe annet, avsluttet Gilhus.