Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studiekvalitetsprisen 2022

Studiekvalitetsprisen til etter- og videreutdanningstilbudet EVU 

SV- fakultetets Studiekvalitetspris 2022 går til etter- og videreutdanningstilbudet EVU ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Studiekvalitetsprisen 2022 til EVO
Kristin Rubecksen, Dag Runar Jacobsen og Lise Rykkja tok i mot Studiekvalitetsprisen 2022 for etter- og videreutdanningstilbudet EVU.
Photo:
Janne Lønne, UiB

Main content

Styret ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet delte i dag ut årets Studiekvalitetspris. Prisen gikk til etter- og vidareutdanningstilbudet EVU ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap. Prisen lyses ut årlig, og den skal premiere fagmiljøer som jobber aktivt med å utvikle kvaliteten på utdanningene sine. 

Laboratorium for utprøving av undervisningsmetoder

Dette sier komitéen om prisvinneren:

"Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har over lang tid arbeidet med å utvikle et unikt etter- og videreutdanningstilbud ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dette tilbudet imøtekommer målsettinger for utvikling av kvalitet i utdanningene ved UiB og kriterier for fakultetets studiekvalitetspris på en svært god måte. Fagmiljøets tilnærming til utvikling av emnene er både fremoverlent og utadvent. Bruken av undervisningen i emnene som et laboratorium for utprøving av undervisningsmetoder og -former er til etterfølgelse, og fagmiljøets tilnærming viser et tydelig utviklingsfokus og en villighet til å bruke tid og ressurser på dette arbeidet. 

Gjennom samarbeidet med partnere i arbeidslivet om etablering og utvikling av kursene, får fagmiljøet samtidig et særlig innblikk i hvordan faget relaterer seg til praksis i samfunnet. Arbeidet med å utvikle et tilbud som både er faglig sterkt, som reflekterer kompetansen i fagmiljøet og som møter studentenes og oppdragsgiverens høye krav til relevans virker både som en særlig utfordring og som en erfaring som har stor nytte også for andre fagmiljø. Fagmiljøet kan også vise til studiekvalitetsarbeid over tid, og et tydelig bidrag i utviklingen både fra studenter og interessenter."

Studiekvalitetsprisen 2022 til EVO. Dekan deler ut pris

Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Jan Erik Askildsen, delte ut Studiekvalitetsprisen 2022 for EVO til Kristin Rubecksen, Dag Runar Jacobsen.

Foto/ill.:
Janne Lønne, UiB