Home
Geophysics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Disputas - Kristian Jensen

Den 15. desember 2021 forsvarte Kristian Jensen sin avhandling om seismisk modellering og avbildning.

Kristian sammen med sin opponenter og veiledere
Photo:
UiB

Main content

Vi gratulerer Kristian Jensen med doktorgraden. Den 15. desember 2021 forsvarte han med suksess avhandlingen sin med tittelen: Seismisk modellering og dekonvolusjon av prestackdybdemigrerte bilder gjennom strålebaserte punktspredningsfunksjoner.

Opponentene for Kristians ph.d-forhandling var professor Hervé Chauris fra MINES Paris Tech i Frankrike og førsteamanuensis Alison Malcolm som er ved Memorial University of New Foundland, Canada. Internt medlem i komiteen var professor Stéphane Rondenay og forsvaret ble ledet av professor Harald Walderhaug. Bildet viser Kristian, opponentene, Harald Walderhaug og Kristians veiledere (professor Isabelle Lecomte, professor Einar Iversen, professor Leif-Jacob Gelius (UiO) og dr. Tina Kaschwich (Norsar)).