Home
Medieval Research Cluster

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
middelalderuken 2023

Bærekraftig turisme og verdensarven Urnes – målkonflikter og løsninger

Hvor stor slitasje tåler verdensarv og lokalsamfunn? Velkommen til panelsamtale i regi av Fortidsminneforeningen.

Urnes stavkyrkje
Urnes stavkirke er en stavkirke på gården Ornes på sørsiden av Lustrafjorden i Luster kommune. Kirken er datert til rundt 1130 og er en av de eldste bevarte stavkirkene i landet.
Photo:
Norges Verdensarv / Jiri Havran

Main content

Urnes i Luster er et lite lokalsamfunn med 38 innbyggere som får mer enn 40.000 besøkende fra hele verden hvert år. I år er det en ny besøksrekord, med en dobling av omfanget av cruiseturisme. Stortinget og UNESCO har vedtatt at det skal bygges et verdensarvsenter med museumsarealer som forteller fortellingen om verdensarven, men så langt er senteret ikke finansiert. 

Tema for panelsamtalen er målkonfliktene. Hvor stor slitasje på verdensarven og lokalsamfunnet er bærekraftig – og hvordan påvirker klimaendringene stavkirken? Hvor store inngrep og tiltak må vi gjøre for å tilrettelegge for besøk? Hvem er den bærekraftige turisten? Legger ideen om verdensarv føringer for hvem vi skal ta imot og hvordan vi skal ta imot dem? Og kan en reiselivsnæring i vekst være godt nytt for lokalsamfunn og kulturminnevern? 

I panelet sitter: 

  • Hege Bakke-Alisøy (Verdensarvkoordinator for Bryggen Verdensarvsted)
  • Stian Davies (Påtroppende fylkesvaraordfører, Vestland fylke)
  • Per Morten Ekerhovd (Kulturdirektør, Vestland fylke)
  • Trude Knutzen Knagenhjelm (Styreleder, Fortidsminneforeningen)

Arrangementet er gratis, alle interesserte er velkommen!