Home
LINGCLIM: Language, climate and lifestyle

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Salongen: panelsamtale om MOTVEKST

Onsdag 30. august 2023 inviterte Salongen – tidsskrift for filosofi og idéhistorie til panelsamtale med professor Mariel Aguilar-Støen (UiO) og Jørgen Pedersen (HVL) om "motvekst" på Litteraturhuset i Bergen. Vitenskapelig assistent for CLIMLIFE, Emil Perron, deltok som samtaleleder sammen med Eirik Fevang på vegne av Salongen.

Paneldeltagere Emil Perron, Mariel Aguilar-Støen, Jørgen Pedersen og Eirik Fevang.
Photo:
Kjersti Fløttum

Main content

Vitenskapelig assistent for CLIMLIFE, Emil Perron, deltok som samtaleleder under den filosofiske samtalen om "motvekst" i regi av Salongen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorieLitteraturhuset i Bergen. Inviterte paneldeltagere inkluderte professor Mariel Støen (UiO) og professor Jørgen Pederson (HVL). 

Arrangementets introduksjon fortalte at "vi aldri før har aldri før sett så stor velstand i verden som vi gjør i dag. Samtidig har vi heller aldri sett så store økonomiske forskjeller. Vår moderne tid, tuftet på en forståelse av vekst som noe unektelig og knyttet til et ideal om fremgang, har møtt på de største utfordringer i globale klimaendringer, tap av natur­ og dyremangfold og overforbruk.

Hvordan henger dette sammen; veksten på den ene siden og nedgang på den andre? På en planet med begrensede ressurser kan vi ikke, uten å havne i uutslettelige paradokser, opprettholde et samfunn basert på evig vekst. Teorier om motvekst (degrowth) trer tydeligere frem blant tenkere og politikere, men i motsetning til en del andre land, har ikke motvekst fått så mye oppmerksomhet i Norge enda. Vi i Salongen ønsker å få frem denne samtalen her til lands

Hva vil det innebære å legge om tankegangen til motvekst? Og er motvekst løsningen for samfunnet?" 

Under to uker før valgdagen til kommune- og fylkesvalget 11. september, ble arrangementet en givende tankevekker. Aguilar-Støen og Pedersen belyste temaet fra hver sin kant og fagdisiplin. Publikum var engasjert og fikk muligheten til å delta i spørsmålsrunden etter panelsamtalen. 

Salongen – tidsskrift for filosofi og idéhistorie har et pågående samarbeid med Litteraturhuset i Bergen om filosofiske panelsamtaler. Neste og fjerde samtale i rekken vil finne sted 2. november og ta for seg temaet "arabisk filosofi". Velkommen!