Home
LINGCLIM: Language, climate and lifestyle

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Refereed Papers (selection)

Bostrom, A., O'Connor, R. E., Böhm, G., Hanss (in press). Tailoring climate change communication to audiences. WIREs Climate Change.

Rosentrater, L., Sælensminde, I., Ekstrøm, F., Böhm, G., Bostrom, A., Hanss, D., & O'Connor, R. (in press). Efficacy trade-offs in individuals’ support for climate change policies. Environment and Behavior.

Böhm, G., & Tanner, C. (2013). Environmental risk perception. In L. Steg, A. E. van den Berg, & J. I. M. de Groot (Eds.), Environmental psychology: An introduction (pp. 15-25). New York: Wiley-Blackwell.

Böhm, G., & Hanss, D. (2012). Hvordan opplever mennesker miljørisiko? In A. L. Hauge, A. Fyhri, & H. Nordh (eds.), Norsk miljøpsykologi (pp. 355-375). SINTEF Akademisk forlag.
(Chapter in anthology of Norwegian environmental psychology: How do people experience environmental risks?)

Bostrom, A., O'Connor, R. E., Böhm, G., Hanss, D., Bodi, O., Ekström, F., Halder, P., Jeschke, S., Mack, B., Qu, M., Rosentrater, L., Sandve, A., & Sælensminde, I. (2012). Causal thinking and support for climate change policies: International survey findings. Global and Environmental Change: Human and Policy Dimensions, 22, 210-222.

Fløttum, K. 2013. Narratives in Reports about Climate Change. In Gotti, Maurizio; Guinda, Carmen Sancho (Eds), Narratives in Academic and Professional Genres. Bern: P. Lang, 277-292.

Fløttum, K. 2013. Représentation linguistique d'incertitude dans le discours du changement climatique. In: Norén, C., Jonasson, K., Nølke, H., Svensson, M. (eds.), Modalité, évidentialité et autres friandises langagières. Bern: Peter Lang, 135-150.

Fløttum, K. 2012. Voix scientifiques dans le débat politique sur le changement climatique. Actes du XVIIIe congrès des romanistes scandinaves/Actas del XVIII congreso de romanistas escandinavos, Romanica Gothoburgensia,
http://hdl.handle.net/2077/30607

Fløttum, K. 2012. Variation of stance and voice across cultures. In: Hyland, K. ; Guinda, C. S. (eds), Stance and Voice in Written Academic Genres. London: Palgrave Macmillan, 218-231.

Fløttum, K. 2011. Climate change narratives in a South-African perspective. In: Lexander, K.V. et al, Pluralité de langues, pluralité de cultures - regards sur l'Afrique et au-delà, Oslo: Novus, 43-53.

Fløttum, K. 2010. A Linguistic and Discursive View on Climate Change Discourse. La revue du GERAS, ASp 58, 19-37.

Fløttum, K., Dahl, T. 2012. Different contexts, different “stories”? A linguistic comparison of two development reports on climate change. Language and Communication, 32 (1), 14-23.

Fløttum, K., Dahl, T. 2011. Climate change discourse: scientific claims in a policy setting, Fachsprache 3-4, 205-219.

Fløttum, K., Gjerstad, Ø. 2013. The Role of social justice and poverty in South Africa’s National climate change response white paper. In: South African Journal on Human Rights, 2013-1, 61-90.

Fløttum, K., Gjerstad, Ø. 2012. Arguing for climate policy through the linguistic construction of narratives and voices: the case of the South-African green paper “National Climate Change Response”. ClimaticChange 115 (3-4). DOI: 10.1007/s10584-012-0654-7

 

Outreach

Rivenes V, 2013 "Klimavisjon for Hordaland" Presentation of LINGCLIM and school survey, The Centre for Science Education, 2013-10-02

Gjerstad, Rivenes, Fløttum, Drange 2013 "Hvordan ser Norge ut i 2050" (Feature article) Bergens Tidene, 2013-08-29

Fløttum K. 2013 "Forvirrende klimadebatt, varierende engasjement og språkets rolle, KRAFTKOM conference, Energi Norge, 2013-08-28

Rivenes, V 2013 "Hva har språk med klima å gjøre?" Presentation of LINGCLIM, Fagdagen ved Humanistisk fakultet, 2013-08-14

Fløttum, K. 2013 "Hvordan påvirkes vi av ordene deres" (interview with Haugesund Avis) Haugesund avis 2013-08-12

Fløttum, K. 2013. ”Hva har språk med klima å gjøre?” (Presentasjon av LINGCLIM-prosjektet). Kursdag for lærere i vgs, Hordaland, Energi for framtida – i norsk, samfunnsfag og naturfag. Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen, 2013-03-14.

Fløttum, K. 2013. ”Hvordan virker ordene – trenger klimadebatten et nytt språk?”  Klima på dagsorden, workshop om klimaformidling, Miljøverndepartementet / Klif, Oslo 2013-01-15

Fløttum, K. 2012. ”Forsker på klimaspråkbruk” (Intervju). Bergens Tidende 2012-12-02.

Fløttum, K., Dahl, T. 2012. “Voices in context. Different Voices, Different Stories: Perspectives on Language Use in Climate Change Text and Talk”. Conference - Voices in context; Bergen, 2012-10-25.

Fløttum, K. 2012. ”Klimadebattens mange stemmer og fortellinger”. ALUMNITREFF, Universitetet i Bergen, 2012-08-28.

Fløttum, K. 2012. ”Har språk og klima noe med hverandre å gjøre?” Fagdag for nye studenter ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen; 2012-08-15.

Dokken, T. M., Drange, H., Fløttum, K. 2010. ”Hva som sies og formidles, og hvorfor!” Morgenbladet 2010-05-07.
http://www.bjerknes.uib.no/filer/1520.pdf

Fløttum, K. 2010. ”Klima er ikke det samme som vær” (kronikk). Bergens Tidende 2010-03-25.
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Klima-er-ikke-det-samme-som-var-1773309.html

Fløttum, K., St. Clair, A. L., Drange, H. 2009. “Bergen kan bidra”(kronikk). Bergens Tidende 2009-07-02.
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Bergen-vil-bidra-1927061.html