Home
Climate Dynamics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Prosjekter

Prosjekter i klimadynamikk

Her finner du de viktigste prosjektene klimadynamikkgruppen er og har vært involvert i de siste årene.

Main content

 

Pågående prosjekter

 

 EarthClim

Nasjonale klimaforskningsprosjektet  finansiert av Norges forskningsråd, og koordineres av Bjerknessenteret.  Sentralt i dette arbeidet er kjøring av nye klimascenarier med den  nasjonal jordsystemmodellene NorESM i forkant av neste rapport fra FNs klimapanel. 
Varighet: 2011-2013
Kontaktpersoner GFI: Helge Drange (leder), Nils Gunnar Kvamstø (atm.), Asgeir Sorteberg (atm.), Christoph Heinze (karbonsyklus)

 

Tidligere prosjekter

 

Climate of Norway and the Arctic in the 21st Century (NORKLIM)
Prosjektet er det største nasjonale klimaforskningsprosjektet i Norge, finansiert av Norges forskningsråd, og koordineres av Bjerknessenteret . Målet er å gi så gode klimascenarier for Norge og Norges nærområder som mulig, med fokus på perioden rundt 2030 og 2100. Sentralt i dette arbeidet er å etablere en nasjonal jordsystemmodell i forkant av neste rapport fra FNs klimapanel. 
Varighet: 2007-2010
Kontaktpersoner GFI: Helge Drange (leder),  Tore Furevik (hav), 
Nils Gunnar Kvamstø (atm.), Asgeir Sorteberg (atm.), Lars H. Smedsrud (is)


Polar Climate and Heat Transport (POCAHONTAS)
En viktig varmekilde i Atktis er transport av varmt vann og varm luft fra sørlige breddegrader. Pocahontas tar for seg disse varmetransportene. Prosjektet tar sikte på å estimere størrelsen på varmefluksene, hvordan de varierer med årstidenen og fra år til år.  
Varighet: 2007-2010
Kontaktperson GFI: Svein Østerhus (leder), Tor Eldevik (hav), Asgeir Sorteberg  (atm.), Lars H. Smedsrud (is)


Ethiopian Malaria Prediction System (EMAPS)
Prosjektet er et sammarbeid mellom Univeristetet i Bergen (Senter for Int. helse, Bjerknessenteret) og Addis Ababa University, Arba Minch University og National Meteorological Agency of Ethiopia. Prosjektet består av en utdanningsdel og en forskningsdel. EMAPS vil utdanne etiopiske forskere på master og PhD nivå innen klima- og helserelaterte spørsmål. Prosjektet vil også foreta kartlegging av sammenhengene mellom malariautbrudd og nedbør/temperaturvariasjoner, samt bygge opp et varslingssystem for malaria. 
Varighet: 2007-2011
Kontaktpersoner GFI: Asgeir Sorteberg, Torleif Markussen LundeEllen Viste

 


Climate and Ocean in mid-to-high latitudes: Mechanisms of variability in paleo and modern records (COMPAS)
Varighet: 2006-2009
Kontaktpersoner GFI: Nils Gunnar Kvamstø


ENSEMBLE-based Predictions of Climate Changes and their Impacts (ENSEMBLES)
Varighet: 2004-2009
Kontaktpersoner GFI: Helge Drange

Bipolar Atlantic Thermohaline Circulation (BIAC)
Varighet: 2007-2010
Kontaktpersoner GFI: Tor Gammelsrød, Tore Furevik, Svein Østerhus


Environmental Physics in Tibet.
Prosjektet er et sammarbeid mellom Univeristetet i Bergen (Geofysisk Institutt, Institutt for Fysikk og Teknologi), Tibet University og Meteorological Bureau i Tibet. Prosjektet består av en utdanningsdel og en forskningsdel og utdanner tibetanske forskere på master og PhD nivå innen fysikk og geofysikk. Prosjektet gjør målinger i Tibet knyttet til vær og klima og har i sammarbeit med Tibet University satt opp flere forskningsstasjoner. Prosjektet er en del av Universitetsnettverket Tibet-Norge.
Varighet: 2007-2009
Kontaktpersoner GFI: Asgeir Sorteberg, Yngvar Gjessing, Jan Asle Olseth
 

Et utvalg klimarelaterte prosjekter ved GFI der klimagruppen ikke er innvolvert

 

Marine carbon sources and sinks assessment (Carbo-Ocean)  
Carbo-Ocean er et EU-prosjekt som består av 47 internasjonale partnere og koordineres av Bjerknessenteret. Målet er å kvantifisere havets opptak av CO2, særlig i Atlanterhavet og Sørishavet, som er en kritisk faktor for å bestemme virkningen CO2-utslippene har på klimaet i fremtiden. Kunnskap om CO2-opptaket i havet er derfor helt sentralt for å kunne utvikle utslippsmål og strategier.
Varighet: 2005-2009
Kontaktpersoner GFI: Christoph.Heinze

 

VÆRSKIPET POLARFRONT
Den 9. juni 1948 seilte det første værskipet ut fra Bergen på vei til værskipsstasjon Mike på 66N 2Ø . Den internasjonale sivile lutftfartsorganisasjonen ICAO påtok seg i 1948 ansvaret for å drive et internasjonalt nett av værskipsstasjoner i Nord-Atlanteren. Nettet besto av 13 værskipsstasjoner. Stasjon Mike er det siste som fortsatt er i drift.
Varighet: 1948-
Kontaktpersoner GFI: Svein Østerhus, Tor Gammelsrød

 

SVINØY-SNITTET
Den indre greina av den norske atlanterhavsstrøm har vært overvåket ved kontinuerlige strøm- og temperaturmålinger i et måleprogram i Svinøysnittet nordvest av Stad (62N) siden 1995.fortsatt er i drift.
Varighet: 1995-
Kontaktperson GFI: Kjell Arild Orvik

 

STRÅLINGSOBSERVATORIET
Målinger av solstråling og atmosfærisk stråling i Bergen. På taket av Geofysisk institutt har man siden 1952 målt solskinnstid, mens solstråling og atmosfærisk stråling er målt siden 1965.
Varighet: 1952-
Kontaktperson GFI: Jan Asle Olseth

 

Sist oppdatert: 31.1.2009