Home
The University Gardens

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Samlingene

Blondehushagen

Huset ble pusset opp i 1999, da valgte man å gå tilbake til de fargene som var brukt på huset på slutten av 1800-tallet. Samtidig valgte vi å bruke hagen til å vise hvilke planter som fantes på Vestlandet før 1900.

Vi har gått i gamle kilder (bilder, salgskataloger, skifteprotokoller,  tegninger, m.m) og funnet plantearter og sorter som fantes i tida 1850-1900. I noen tilfeller har det vært umulig å finne de rette gamle sortene, da har vi delvis måttet bruke nyere sorter som ligner  (f. eks. Georginer; de fleste vi har er fra 1910-1940). Vi har utvidet samlingen med planter fra gamle vestlandshager slik at vi tar vare på de gamle artene som har overlevd, og er godt tilpaset klimaet her (genressurssamling).

Alle sommerblomstartene vi viser kunne en funnet i en hage på Vestlandet før 1900. Overaskende mye av de samme gamle sortene som kom i handelen på 1800-tallet og tidligere finnes fortsatt i handelen i dag, men noen få av sortsnavnene våre er nye planter som ligner de gamle.

Få hager var så artsrike som denne, men vi har valgt å ta med så mange for å vise noe av mangfoldet som fantes.

Plantene våre har fått skilt som forteller om navn, opprinnelse og bruk.