Home
Department of Natural History

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Geologiske samlinger

Fagfeltet geologi ved Universitetsmuseet i Bergen har ansvar for konservering av verdifullt bergartsmateriale, mineraler, dagbøker og dokumentasjon innsamlet av forskere og studenter ved Universitetet i Bergen, samt privatpersoner, i mer enn hundre år. Samlingen ble formalisert allerede i 1888.

Main content

Bygningsstein

Fossilsamlingen

Mineralsamlingen

Den kvartær og maringeologiske samlingen

Den regionale samlingen