Home
Centre for International Health

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NYHET FRA PÅ HØYDEN

Millioner til master i sør

UiB har fått 11 millioner kroner for å utvikle masterprogram i Bolivia og Zambia.

Main content

Gjennom NOMA (Norad sitt program for masterprogram i sør) har to UiB-prosjekter fått henholdsvis fem og seks millioner. Det dreier seg om en Master in educational technologies and digital resources i Bolivia, og en Master of philosophy in epidemiology i Zambia.

– Vi har sagt i ti år at verden gjør en stor feil ved å ikke satse på lokal kompetanse. Det satses store penger, men det legges lite igjen til oppbygging lokalt. Dette er derimot en langsiktig satsning, og det er det som skal til for å bygge opp kompetansen lokalt, sier professor Knut Fylkesnes ved Senter for internasjonal helse.

Han er ansvarlig for masterprogrammet i epidemiologi ved universitetet i Zambia, et studie som skal søke å kartlegge helse, sykdom og død, og da spesielt med fokus på hiv, tuberkulose og malaria.

Enorme utfordringer

Prosjektet bygger på et NUFU-prosjekt som har bygget opp kompetanse og forskningssamarbeid knyttet til hiv i Zambia. Senter for internasjonal helse skal planlegge og drive masterprosjektet sammen med samfunnsmedisinsk institutt ved universitetet i Zambia. Dette betyr også at forelesere fra UiB vil undervise i Zambia.

– Grunnen til at vi satser på dette, er at sykdommene hiv, tuberkulose og malaria er de store utfordringene for det sørlige Afrika. Utfordringene er enorme, og internasjonalt er det en kjempesatsning på dette, sier Fylkesnes.

Viktig for UiB

Masterprogrammet i Bolivia er unikt siden det er første gang NOMA bevilger penger til prosjekter i Latin-Amerika. Mastergraden omfatter bruk av kommunikasjonsteknologi i undervisning. Lærerstudentene skal få kunnskap om å bruke såkalt e-læring både i klasserommet og i fjernundervisning.

Ana Beatriz Chiquito ved Institutt for fremmedspråk er ansvarlig for programmet i Bolivia, og jobber også med et større prosjekt om spansk språk.

– Forskningsnettverket som bygges opp med disse to prosjektene er svært viktig for Latin-Amerika-forskningen ved UiB. Vi har nå samarbeid med aktive forskere i alle latinamerikanske land, og dette er svært verdifullt for den videre satsningen ved UiB, forteller hun.

Med NOMA-prosjektet på den ene siden og spanskprosjektet LIAS på den andre, har HF fått nesten 11 millioner kroner til Latin-Amerika-prosjekter i år.

Tredelt samarbeid

I begge prosjektene er UiB inne og samarbeider med de lokale universitetene om studieprogram, pensum og undervisning. Prosjektet bidrar også til mer samarbeid lokalt i sør, siden begge prosjektene har knyttet til seg et annet universitet i tillegg.

– Vi samarbeider både med Universidad Privada del Valle i Bolivia, og et universitet i Colombia. Institusjonene i sør kompletterer hverandre, og fortsetter samarbeidet etter at UiB har trukket seg ut. Dermed kan studieprogrammene fortsette også uten oss, forteller Chiquito.

Prosjektet i Zambia har på sin side et samarbeid med universitetet i Malawi.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.