Home
Centre for International Health

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publikasjon

Utilstrekkelig beskyttelse tross høy vaksinedekning

I Uganda får de fleste barn alle vaksiner i landets vaksineprogram, likevel er de ikke godt nok beskyttet mot infeksjonssykdommer. En ny studie viser at det er behov for større fokus på tidspunktet vaksinene gis, ikke bare at de blir gitt.

Vaccines
Vaccines
Photo:
Lars Thore Fadnes

Main content

Er vaksinasjonsdekning en god indikator på tilstrekkelig god vaksinasjonsstatus hos barn i Uganda? Lars T. Fadnes, Victoria Nankabirwa, Halvor Sommerfelt, Thorkild Tylleskär, James K. Tumwine, Ingunn M.S. Engebretsen, for PROMISE-EBF-studienVaccine, Volume 29, Issue 19 April 2011

For at barn skal være tilstrekkelig godt beskyttet mot vanlige infeksjons­sykdommer er det viktig at vaksiner gis i rett tidsrom. I en ny studie har forskere tilknyttet SIH vurdert vaksinasjonsdekningen i Uganda, det vil si hvor ofte vaksiner blir gitt og i hvilket tidsrom de blir gitt. 765 barn ble inkludert i studien og i løpet av barnas to første år ble hver familie intervjuet fem ganger. Vaksinasjonsstatus ble vurdert med tid-til-hendelse-analyse.

Vaksinasjonsdekningen var over 90% for hver enkelt vaksine i det ugandiske vaksinasjons­programmet, med unntak av meslingevaksinen som hadde en dekningsgrad på 80%. Vitamin A-tilskudd ble gitt til 84% av barna. Totalt sett fikk 75% alle de anbefalte vaksinene i løpet av de to første årene. Det var imidlertid færre som fikk vaksinene innenfor anbefalt tidsrom. Andelen av barna som fikk vaksinene innenfor anbefalt tidsrom varierte fra 56% for meslingevaksinen til 89% for BCG-vaksinen. Bare 18% fikk alle vaksinene innenfor anbefalt tidsrom. Barna til mødre med høy utdanning fikk oftere vaksinene til rett tid.

Vaksinasjonsdekningen er altså relativt høy i Uganda, men ofte ble ikke vaksinene gitt i anbefalt tidsrom. Det er derfor mange barn som ikke er tilstrekkelig beskyttet mot infeksjonssykdommer til tross for at de ved utløpet av 2-årsperioden har fått alle vaksinene. Det er derfor behov for et økt fokus på når vaksiner gis og ikke bare om de blir gitt.

Les hele artikkelen her:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21402043


Relatert artikkel:
Vaccination coverage and timeliness in three South African areas: a prospective study

*Publikasjonen bygger på forskning gjort i tilknytning til PROMISE-EBF-studien som studerte effekten av å fremme fullamming opp til 6 måneders alder ((Uganda, Sør-Afrika, Burkina Faso og Zambia).