Home
About UiB

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Historien

Universitetet i Bergens historie

Med stortingsvedtaket 9. april 1946 var Universitetet i Bergen formelt opprettet. Lov om Universitetet i Bergen trådte i kraft 30. august 1946.

I europeisk sammenheng er Universitetet i Bergen et ungt universitet. Men de akademiske røttene går dypere. Det har i lang tid foregått vitenskapelig virksomhet og undervisning ved Bergens Museum, etablert allerede i 1825.

Fra Bergens Museum til moderne universitet
Stortingspresident Wilhelm Koren Christie var en av grunnleggerne av Bergens Museum i 1825, og troner i dag på sin støtte på Muséplass, skuende ned mot sentrum av byen. I kraft av posisjon og entusiasme var Christie viktig for å skape giverglede og godvilje for det nye museet. De store museumsbygningene slik de står i dag reiste seg i løpet av 1860-årene.

Les mer >>

De plasserte Bergen på kartet
Gerhard Armauer Hansen, Vilhelm Bjerknes og Stein Rokkan. Tre vitenskapsmenn fra tre ulike epoker og representanter for ulike fagområder som satte Bergen på det internasjonale vitenskapskartet. De har stått sentrale i utviklingen av sine fagområder ved UiB og er inspirasjonskilder for dagens og morgendagens forskergenerasjoner.

Les mer >>

Historiske milepæler
1825: Bergens Museum opprettet etter initiativ av stortingspresident W.F.K. Christie.

Les mer >>