Home
Estate and Facilities Management division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

SOFIE LINDSTRØMS HUS

Sofie Lindstrøms hus, Rosenbergsgaten 35, er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultets bygningsmasse. Bygningen inneholder i dag i all hovedsak studentarbeidsplasser i form av lesesaler, PC-stuer og seminarrom. I 2016 flyttet DIGSSCORE inn i Sofie Lindstrøms hus. Et forskingskonsortium som driver forsking på samfunn og politikk.

Main content

Verneklasse 2, bevaring

Oppført: 1890

Ligger som nabobygning til Ørjan Øyens hus, som inkluderes i kulturmiljøet rundt Christiesgate og Muséplass.
Bygningen skiftet navn i 2003 og het tidligere Stein Rokkans hus.

Da det tidligere BT-bygget stod klar til å bli universitetsbygg i 2002, overtok det navnet Stein Rokkans hus.

Eiendomshistorikk:

Opprinnelig var det lokaler for Sofie Lindstrøms pikeskole. Skolen ble opprettet i 1881 og flyttet inn i Rosenbergsgaten da huset var nybygget.

Frøken Sofie Lindstrøm fikk hjelp fra sin grandonkel, pianofabrikant Jens Aarestrup, til å reise bygget i 1886. Her drev hun privatskole for piker fra det øvre og midtre sosiale sjikt.

Sammen med Ulrike Pihls pikeskole like i nærheten var skolen blant de mest anerkjente i Bergen. Privatskolen ble nedlagt i 1928. Bergen Maskinistskole overtok samme år.

Sofie Lindstrøm døde i 1942.

UiB overtok bygningen i 1976 og tok lokalene i bruk som lesesaler og arbeidsrom samme år.

I 2016 flyttet DIGSSCORE inn i  Sofie Lindstrøms hus. Norsk medborgerpanel et forskingskonsortium, der flere institusjoner kan delta, under namnet Kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap ved UiB (Digital Social Science Core Facility), DIGSSCORE. Forskingsgruppen The Choice Lab ved Norges handelshøyskole og Uni Research Rokkansenteret er og partnerer i prosjektet. Driver med forsking innen humaniora, samfunnsfag, psykologi og juss -og har vokst fram som en respons på den digitale revolusjonen som har skjedd i det norske samfunnet de siste årene.