Home
Department of Global Public Health and Primary Care

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningspriser

Utdannings- og forskningspriser til IGS: studiekvalitet og årets forskningsformidler

Professor Steinar Hunskår mottok prisen for Årets fremragende forskningsformidler, mens Studiekvalitetsprisen gikk til Profesjonalitetskomiteen for deres arbeid med emnet Pasientkontakt.

Illustrasjonsbilete: Premieutdeling
Fakultetet sine prisar blei delte ut på fakultetsdagen 5. juni.
Photo:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Main content

Det medisinsk-odontologiske fakultet deler hvert år ut sine utdannings- og forskningspriser på fakultetsdagen, som i år falt på onsdag 5.juni. Samtidig deles også Søren Falchs juniorpris ut,den gikk i år til kreftforsker Camilla Krakstad ved Klinisk Institutt 2.

Komiteenes begrunnelser for forskningsformidlerprisen og studiekvalitetsprisen kan du lese nedenfor. IGS gratulerer!  

ÅRETS FREMRAGENDE FORSKNINGSFORMIDLER 2013

Prisen for fremragende forskningsformidling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for 2013 går til professor Steinar Hunskårved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Begrunnelse:
Steinar Hunskår har gjennom snart tre tiår lagt avgjørende vekt på formidling av forskning og akademisk arbeid til et stort publikum, både innad i helsevesenet og for folk flest. Han har hatt en vedvarende høy profil i media i form av avisinnlegg og kronikker, radiointervjuer, TV-intervjuer og gjennom mangeårig legespalte i flere aviser, og dekket en rekke aktuelle emner fra forebygging og helseopplysning til formidling av nye forskningsresultater. I tillegg har han skrevet en lang rekke populærvitenskapelige artikler beregnet for helsepersonell. Han er også en aktiv lærebokforfatter, er bl.a. redaktør for læreboken Allmennmedisin, som i 2013 kom i sin tredje reviderte utgave.

Hunskårs mangeårige formidlingsengasjement har satt medisinsk forskning på dagsorden på en forbilledlig måte, og han er således en verdig vinner av ”Årets pris for fremragende forskningsformidling 2013” ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

ÅRETS STUDIEKVALITETSPRIS 2013

I kriteriene for prisen er det beskrevet at den skal stimulere og belønne gode tiltak innen studiekvalitet i fakultetets fagmiljøer. Overføringsverdien til andre fagmiljøer og studieprogrammer skal også vektlegges. Alle forslagene var gode og velbegrunnet, og representerer undervisningsopplegg av høy kvalitet og klar overføringsverdi.

Prisen tildeles: Profesjonalitetskomitéen

for sitt pedagogiske nyskapingsarbeid med emnet Pasientkontakt (PASKON1) i første studieår i medisinstudiet. Profesjonalitetskomiteen er nominert både av studentene på det kullet som har hatt opplegget, og av Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Dette emnet har fått mye positiv oppmerksomhet på grunn av undervisningsopplegget, hvor studentene introduseres til legerollen og pasientkommunikasjon gjennom personlige erfaringer. Professor Edvin Schei er leder av Profesjonalitetskomiten. 

Komitéen har stått for et stort pedagogisk utviklingsarbeid i samarbeid mellom vitenskapelig ansatte og studenter. Det er utviklet et emne for medisinstudenter i første studieår hvor målet er todelt: på det ene er innblikk i pasienters erfaringer med egen situasjon, egen sykdom, funksjonstap og mestring, og det andre er studentenes egen opplevelse og egne refleksjoner over både yrkesrollen, sosial identitet, samspillet med kolleger og pasienter, emosjonell modning og selve læringsprosessen.

Emnet er unikt i internasjonal sammenheng. Evalueringer av emnet underveis og ved avslutningen har vært gode, og emnet følges også av forskningsmessig evaluering. Resultatene blir presentert på utdanningskongress. 

En del av begrunnelsen for nominasjonen fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin er også komitéens øvrige arbeid med profesjonalitetsbegrepet, blant annet arbeid med langsgående profesjonsgrupper og bruk av pedagogiske forskningsoppgaver som særoppgaver i studiet. Dessuten fremheves arbeidets overføringsverdi, både til andre profesjonsstudier og med hensyn til generelle
pedagogiske prinsipper, som å utvikle undervisning i samarbeid med studenter og å bruke studenter som veiledere og undervisere.

Les om alle prisvinnerne her