Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studier ved Det samfunnsvitenskapelige fag

Høyt faglig nivå og godt studentmiljø

Studentene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er svært fornøye med studieprogrammene våre i følge Studiebarometeret for 2014. Som student av samfunnsvitenskaplige fag blir du del av et godt sosialt studentmiljø, du kan studere relevante og engasjerende fag – og det er gode muligheter for å reise på utveksling.

Fadderledere leder en gruppe ferske studenter gjennom gatene i Bergen.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Interessante og engasjerende studieprogram

Ved Universitetet i Bergen kan du velge mellom 15 interessante bachelorprogram innenfor samfunnsvitenskapene. Studentene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet gir oss gode rangeringer i Studiebarometeret, som er en nasjonal spørreundersøkelse som viser hva studentene mener om kvaliteten og innholdet i studieprogrammene.

Studentene våre mener at studieprogrammene har gode faglige omdømme og at studiene er interessante, engasjerende og faglig utfordrende. Et eksempel på dette er studentene ved bachelorprogrammet i geografi, som gir 4.5 poeng av 5 mulige som en totalt vurdering av hvor tilfredse de er med studiet (Studiebarometeret 2014).

Knut Hidle, som er visedekan for utdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, er svært fornøyd med tilbakemeldingene fra studentene: - Vi er opptatt av god studiekvalitet og jobber hardt for å oppnå gode resultat. Det er flott å se at vi og fagmiljøene våre lykkes med dette og at studentene våre er så fornøyde.

Godt læringsutbytte og studentmiljø

Studentene våre er også fornøyde med læringsutbyttet fra studiene. Som student av samfunnsvitenskaplige fag får du blant annet gode evner innenfor refleksjon og kritisk tenking, å tenke nytt og å kommunisere. Flere av bachelorprogrammene våre gir deg også muligheten til å ta inntil ett år med fag fra andre studieprogram. Det gjør at du kan fordype deg innenfor samfunnsvitenskap og kombinere dette med flere faglige interesser.

Studentene våre er svært interesserte i faget sitt og det er godt faglig studentmiljø. Hos oss kan du delta i fagutvalg og arrangere aktiviteter med medstudentene dine. Det samfunnsvitenskapelige fakultet holder til midt i Bergen sentrum. Her er det aktiviteter hele døgnet og et godt sosialt miljø. Ved UiB finnes det en studentforening for alt – enten du er interessert i faglige foredrag, kultur eller idrett, eller noe helt annet.

Internasjonalisering og utveksling

Studentene våre er fornøyde med at det er gode muligheter for å reise på utveksling. På flere av bachelorprogrammene våre kan du studere i utlandet i inntil ett studieår. Gjennom å reise på utveksling kan du lære mer språk, nyttig internasjonal kompetanse og du får mange nye erfaringer. Universitetet i Bergen har utvekslingsavtaler både i Europa og i resten av verden. Det er også mange studenter fra utlandet som reiser på utveksling til UiB, noe som gjør at vi har et godt internasjonalt studentmiljø.

Bli student hos oss! Husk å søke gjennom Samordna opptak innen 15. april.