Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studiekvalitetsprisen

Alternative oppgaveløsninger blir godt mottatt av studentene

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SU) har nominert Sampol107 Politisk mobilisering til Studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet.

Film
Film om politisk deltakelse på Utsira levert som oppgave i SAMPOL107

Main content

Studentene på SAMPOL107 Politisk mobilisering har dette semesteret fått mulighet til å bytte ut den klassiske skriftlige innleveringsoppgaven med alternative formater. Tidligere i vår benyttet flere studenter seg av muligheten og leverte filmer, radioinnslag og foredrag

Bergen Student-TV laget også en sak om tiltaket.

I følge nominasjonen fra SU har Institutt for sammenliknende politikk, ved initiativtager Kristin Strømsnes, vist vilje og evne til å sette fokus på bedre studiekvalitet. Gjennom muligheten til å ta i bruk et multimedieformat for å løse obligatoriske oppgaver satses det på nye og varierte undervisnings- og vurderingsformer. Den alternative oppgaveløsningen i Sampol107 blir trukket fram som et spennende tiltak som kan bidra til å øke studiekvaliteten på emnet, har blitt godt tatt imot av studentene og bør overføres til andre fagmiljø.

Professor Kristin Strømsnes synes det er veldig kjekt med nominasjonen, og ikke minst at den kommer fra studentene selv. Hun mener det er viktig å ikke stivne i gamle undervisningsformer, og at det er morsomt å prøve ut nye ting i undervisningen. - Jeg tror det ligger store muligheter innenfor multimedia-formatet som sikkert andre kurs også kan nyttiggjøre seg. Erfaringene fra Sampol107 forteller også at de fleste studentene har en kompetanse innenfor multimedia som det ligger et stort potensial i. Jeg er veldig imponert over studentene som tok utfordringen og leverte oppgaver i form av video, podcast og animasjoner, sier Strømsnes.