Home
Society and Workplace Diversity Research Group

Bok: Kulturelt mangfold på arbeidsplassen

Main content

Kulturelt mangfold på arbeidsplassen - Gro Mjeldheim Sandal (red.), 2009

Multinasjonale selskaper og et globalisert arbeidsmarked skaper kulturelt mangfold i arbeidslivet. Denne boken tar for seg utfordringene i forbindelse med denne situasjonen og virkemidlene man kan bruke for å møte dem. Boken beskriver arbeidslivet som møteplass for mennesker fra ulike kulturer både i norsk sammenheng, i internasjonale organisasjoner og under arbeidsoppdrag i utlandet. Her presenteres både teoretiske perspektiver og utfordringer og praktiske virkemidler knyttet til teamarbeid, tilpasningsstrategier, rekruttering og gruppeprosesser.
Boken henvender seg til alle som er interesserte i spørsmål knyttet til kulturelt mangfold i arbeidslivet, for eksempel ledere, tillitsvalgte og HMS-personell. Boken egner seg også som pensum ved universiteter og høyskoler.