Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Politisk teori

Forum og blogg for politisk teori

Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier er det nå tatt to nye initiativer for økt faglig formidling. Forum for politisk teori er en tverrfaglige møteplass for fagmiljøer som arbeider med politisk-teoretiske spørsmål. Bloggen PolitiskFilosofi.no gir jevnlige politisk-filosofiske betraktninger fra forskere her ved UIB.

Ordsky hvor ordene justice, freedom, equality og dignity er fremhevet
Foto/ill.:
Queen's University

Hovedinnhold

Politisk teori er et tverrfaglig forskningsfelt som blant annet tar opp spørsmål knyttet til rettferdig fordeling, innretningen av demokratiet, anerkjennelse av minoriteter og maktforhold i samfunnet. Her diskuteres konkrete spørsmål om hvorvidt formueskatten er rettferdig, om prøvingsretten er i strid med demokratiske idealer, om samer kan tilskrives spesielle rettigheter, og om det er riktig at staten kan drive utstrakt overvåkning av sine borgere. Gode svar på disse og mange andre spørsmål fordrer at man involverer forskjellige faglige disipliner: En diskusjon om hvorvidt formueskatten er rettferdig fordrer for eksempel at man trekker på normative idealer, som primært er filosofiens område, men også at man vurderer hvilke virkninger en slik skatt kan ha, og da er man henvist til kunnskap økonomer er best utrustet med.

 

Forum for politisk teori

Forum for politisk teori

Universitetet i Bergen har mange sterke fagmiljøer som arbeider med politisk-teoretiske spørsmål. Kommunikasjonen mellom disse miljøene kunne imidlertid vært bedre. Forum for politisk teori har som ambisjon å etablere en møteplass for alle de som driver med politisk teori. Forskere kan her presentere sine arbeider og få tilbakemeldinger fra et tverrfaglig publikum. På sikt vil et slikt forum også kunne bidra til å igangsette prosjekter på tvers av fag og stimulere til dialog mellom disipliner. I første omgang er planen å ha fire foredrag hvert semester der representanter fra de forskjellige forskningsmiljøene inviteres til å bidra. Studenter og forskere fra alle relevante miljøer inviteres til å delta.

 

Bloggen "politiskfilosofi.no"

Bloggen ”politiskfilosofi.no

Det har i lengre tid vært et ønske om å kunne formidle det arbeidet som gjøres innenfor etikk og politisk teori/filosofi til allmenheten. Derfor opprettes det nå en blogg hvor et knippe forskere skriver ukentlige innlegg om temaer de er opptatt av. Bloggen heter ”politiskfilosofi.no”, og vil i hovedsak betjenes av Steinar Bøyum, Cornelius Cappelen, Espen Gamlund, Trygve Lavik, Jørgen Pedersen og Richard Sørli.

 

Twitterkonto (@polfilos)

Twitterkonto (@polfilos)

I tillegg er det opprettet en Twitter-konto ”PolitiskFilosofi”, som vil spre informasjon om både Forum for politisk teori og bloggen.

 

Arkiv over holdte foredrag

Arkiv over tidligere holdte foredrag:

 

Onsdag 28 september 2016: Steinar Bøyum (UiB): Evidensbasering og profesjonell autonomi.

Onsdag 26. oktober 2016: Øyvind Schøyen (NHH): Hvordan forstå varigheten av internaliserte normer i et rasjonelt aktør rammeverk?

Onsdag 30. november 2016: Espen Dragstmo (UiB): Er domstolens prøvingsrett nødvendigvis udemokratisk?

Onsdag 4. mai 2016: Kristine Sævold: Skatteparadiser sett i lys av Panama Papers - hvilken betydning har lekkasjen egentlig?

Onsdag 6 april 2016: Steinar Bøyum: Rettferdig fordeling av utdanning.

Onsdag 2. mars 2016: Gry Wester: Hvordan kan kapabilitetstilnærmingen bidra til å utvikle bedre helse- og omsorgstjenester for skrøpelige eldre?

Onsdag 3. Februar 2016:  Jørgen Pedersen: Terskelteori og ulikhet.

 

4. november 2015: Linda Nøstbakken: Rettferdige klimaavtaler

7. oktober 2015: Siri Gloppen: Rettsapparatets mulighet for å få til en mer rettferdig klimapolitikk

9. september 2015: Trygve Lavik: Historisk ansvar og rettferdige klimakutt

6. mai 2015: Cornelius Cappelen og Kristine Bærøe: Personlig ansvar og helse

4. februar 2015: Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg: Når er det verst å miste sitt liv?

4. mars 2015: Nils Gilje: Hitler som politisk tenker

8. april 2015: Jørn Jakobsen og David Vogt: Om strafferettens politisk teoretiske forbindelse

 

Onsdag 17. desember 2014: Ole Frithjof Norheim: Prioriteringer i helsetjenesten: Fra politisk teori til offentlig utredning