Hjem
Institutt for geovitenskap
Administrasjon ved GEO

Administrasjonen ved GEO

GEO's administrasjon består av 8 personer:

Hovedinnhold

 Administrasjonssjef

Andrea Grimnes tlf 555 83300, e-post: Andrea.Grimnes@uib.no

Forskningskoordinator

Nettverkskoordinator for iEarth

Økonomiseksjonen - alle har nå kontor ved Mat. Nat. Fak. adm.

Les mer nedenfor under: "Hvem kan hjelpe med hvilke oppgaver?"

Personal-Drift

Studieseksjonen/Forskerutdanning

  EPOS

  K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

   

  Hvem kan hjelpe med hvilke arbeidsoppgaver?

  Bestillere:

  GEO har faste "bestillere" som skal benyttes dersom det skal bestilles mat eller andre varer som skal betales av annuum eller prosjektpenger som administreres via UiB. Interaktivt anskaffelseskart: Anskaffelser og innkjøp

  • Mareile Andersson (Rekvisita, Blomster, bevertning, Disputas)
  • Trine Lise Stjernholm (Inst. Arrangement, Møbler, Drift, Tilganger etc)
  • Ole Meyer (elektronikk, feltutstyr)
  • Stig Monsen (felt/tokt)
  • Leo Zijerveld (programmer, lisenser)
  • Øyvind Natvik (data- utstyr,-rekvisita)
  • Anna Kieu-Diem Tran (Lab. utstyr Farlab)
  • Hildegunn Almelid (Lab. utstyr)
  • Lars Evje (Lab. utstyr)
  • Eivind Støren (Lab. utstyr)
  • Stig Vågenes (NORMAR Drift og Marineholmen Drift)
  • Franck Andersen (EPOS)
  • Ole Tumyr (Større utstyr)

  Andre spørsmål vedrørende bestilling og betaling - se FAQ her.

  Se prosedyre for innkjøp her eller riktig merverdiavgift (mva) her.

   

  Rombooking:

  • Karen Tellefsen (timeplan og undervisning relatert)
  • Emilie Randeberg (booking rom master etc)
  • Linling Chen (faglige møter)
  • Mareile Andersson (kveldsarrangement, møter)
  • Trine Lise Stjernholm (kveldsarrangement/møter)

  Se om et rom er ledig

  Videokonferanserom Bestilles via outlook på følgende måte:

  1. Nytt møte
  2. Plassering - her finner du Rom... helt til høyre - scroller helt ned til Videorom-RF-Fjernunderv
  3. Fyll ut dato etc
  4. Voíla!

  Hotell og Transport

  Rutine:
  Instituttets policy er at alle ansatte booker sine egne reiser. Dette kan du gjøre ved å gå til nettstedet Berg-Hansen.no (https://www.berg-hansen.no/ Pålogging via Feide), sette opp en profil, og bestille reisen. Det anbefales at du skaffer deg Eurocard via UiBs avtale og bruker dette til å legge ut for reisen, der er resieforsikring inkludert. Hvis du bruker kredittkort, bør du få refusjon for reisekrav før tilbakebetaling. Du kan også ringe Berg-Hansen (+47 220) 08050 - de vil hjelpe gjestene dine også. 
  Mer info om reiser finner du her reise?

  Her er en lenke med gode tips/info om du skal arrangere noe: https://www.uib.no/foransatte/45383/arrangementsst%C3%B8tte 
  Anbefaler å bruke online-booking via Feide til å bestille hoteller og reiser til arrangement.

  Men om du ønsker å gjøre dette selv har vi avtale med kjedene:
  Nordic Choice HotelsScandic Hotels, Thon HotelsRezidor, First Hotels og Best Western Hotel & Resort - To døtre studio apartments (Bergen)

  Reisebyrå, Fly og Leiebil

  Studierelaterte oppgaver:

  Karen:

  • Bachelorprogrammet - rekruttering, informasjon, mottak, veiledning
  • Masterprogrammet (back-up)
  • Timeplanlegging
  • Emneadministrasjon
  • Eksamen (back-up)
  • Klagesaker (back-up)
  • Emneevalueringer
  • Webredaktør undervisnings-/studiesider

  Emilie Randeberg :

  • Masterprogrammet - rekruttering, informasjon, opptak, mottak, veiledning, gjennomføring, avslutning
  • Bachelorprogrammet - rekruttering, informasjon, mottak, veiledning
  • Emneadministrasjon
  • Programstyret - sekretær (Emilie Randeberg)
  • Webredaktør undervisnings-/studiesider


  Synne/(Anders):

  • Ph.d. programmet - informasjon, mottak, oppfølging og avslutning
  • Forskerutdanningsutvalget - sekretær
  • Utveksling (bacelorstudenter)
  • Innveksling (bachelorstudenter)
  • Eksamen
  • Klagesaker
  • Webredaktør undervisnings-/studiesider

  Forskningsadministrasjon

  Hos oss kan du ta doktorgrad (ph.d.) innen en rekke fagområder. Doktorgradsarbeidet er tett knyttet til forskergruppenes forskningsprofil og instituttets strategiske satsingsområder.

  Forskerutdanning

  iEarth

  Utdanning av fremtidens geovitere

  Forskningskoordinator

  1) samle inn og å aktivt formidle informasjon om nasjonale og internasjonale finansieringskilder
  2) veilede og å støtte forskere gjennom søknadsprosessen
  3) utarbeide av rapporter, høringer og evalueringer som instituttet er involvert i
  4) utarbeide oversikter, rapporter og analyser
  5) gjennomgang og ferdigstillelse av kontrakter i samarbeid med FIA v/Lidia Joanna Puka-Kjøde <Lidia.Puka@uib.no>

  Prosjektsøknadssøtte

  Økonomirelaterte oppgaver

  Bestillinger, fakturaer, reiseregninger, timelister mm.

  Det er to driftsøkonomer ved seksjonen som skal arbeide for Institutt for Geovitenskap. Alexander vil behandle alle bestillinger og fakturaer. Eli behandler timelister, honorarer, refusjoner, reiseregninger mm. Driftsøkonomene gir også veiledning og svarer på spørsmål knyttet til føring av reiseregning, timelister, problemer med inngående fakturaer etc

  Driftsøkonom:  

  Innkjøp og fakturabehandling: Alexsander Bruknapp, telefon: 555 83130, Alexander.Bruknapp@uib.no

  Fagspesialist lønn (attesteringer av timelister,honorarer, refusjoner, reiseregninger osv): Eli Vikdal, Telefon: 5558 , Eli.Vikdal@uib.no

  Bestillinger gjøres via instituttets faste bestillere: https://www.uib.no/geo/54412/administrasjon#bestillere-

  • Bestillinger skal som hovedregel gå via det elektroniske bestillingssystemet Unit4 som håndteres av fagrekvirentene våre.
  • Ved bestilling må dere oppgi full kontering (hvor bestillingen skal betales) Husk ny kontering i 2021.

  Reiseregninger, timelister og refusjoner sendes inn via Selvbetjeningsportalen.

  For spørsmål og behov for veiledning i føring av timelister, reiseregning og refusjoner kontakt Eli VikdalEli.Vikdal@uib.no 

  Prosjektøkonomi:

  Olav Furset,  telefon: 55583113, Olav.Furset@uib.no (primærkontakt for Forskergruppene: Kvartær & paleoklima og Geokjemi & Geobiologi)

  Linda Emdal, telefon: 55588751, Linda.Emdal@uib.no (primærkontakt for Forskergruppene: Geodynamikk & Bassengstudier og Geofysikk)

  Anna Gradomska, telefon: 55582935, Anna.Gradomska@uib.no (primærkontakt for Forskergruppene: Geodynamikk & Bassengstudier og Geofysikk)

  Henrik Tangen Karlsen, telefon: 55584523, Henrik.Karlsen@uib.no (vikar for Iva Emilova Germanova, primærkontakt for Forskergruppene: Kvartær & paleoklima og Geokjemi & Geobiologi)

  Heidi Lappegård, telefon: 55 58 34 97, Heidi.Lappegard@uib.no (primarkontakt for SFU-iEarth / Senter for dyphavsforskning /SapienCE)

  Totaløkonomi:

  Kjersti Sagosen, telefon:  55583497, Kjersti.Sagosen@uib.no, har ansvar for totaløkonomien ved Institutt for Geovitenskap og vil samarbeide tett med instituttledelsen.

   

  Ledelse ved økonomiseksjonen:

  Seksjonsleder er Trine Gravdal Lie

  Tine Charlotte Overå leder for driftsøkonomene.

  Hanne Littleskare Hammer (vikar for Rigmor Geithus) leder for totaløkonomene.

  Linda Emdal (vikar for Hanne Littleskare Hammer) leder for prosjektøkonomene.

   

  Økonomiseksjonen ønsker tett samarbeid med oss og de ber oss ta kontakt og å komme på besøk på kontorene deres i 1. etg 

   Økonomirelaterte spørsmål kan sendes på mail

  Arbeidsstøtte for økonomi

  Helse Miljø og sikkerhet (HMS)

  GEO websider HMS

  Ole Tumyr er HMS Koordinator

  Siv Hjorth Dundas er Verneombud

  Leo Zijerweld er vara verneombud

  Haflidi Haflidason er Stråleverns koordinator

  X er avfallsansvarlig ved avhending av farlig avfall

  Hildegunn Almedlid er ansvarlig for EcoOnline kjemikalieregister og Eksponeringsregister Ecoonline

   

  Personal og Driftsrelaterte oppgaver

  • Mareile: Post/pakker, TNT, telefon, henvendelser, innkjøp av rekvisita, rombooking kveldsarrangement, kaffemaskin, vannmaskin, service kopimaskin, 
  • Trine Lise: Arealkoordinator og informasjonsmedarbeider, WebRedaktør for Geo, info Geoviten, personalkonsulent - Mottak nytilsatte/gjester, Sebra tilganger, registrerer fravær/sykmeldinger i Paga, Innkjøp av møbler mm., instituttarrangement,
  • Maria: Rekruttering, personalsaker UiB sine ansattsider (De dager Maria ikke sitter i 3 etg men i 1 etg finner dere henne her - 1f1c.

   

  Velkommen til Geo  (Velkomstbrosjyre)

   

  Tilgang til våre Labber

  For å få tilgang på våre labber gjelder følgende prosedyrer;

  Ansatte ved Geo; Ta kontakt med teknisk laboratorie ansvarlig for HMS opplæring på gjeldende lab

  Masterstudenter; Ta kontakt med din veileder om det er aktuelt å ha tilgang på lab, deretter kontaktes teknisk labansvarlig for HMS opplæring på lab, veileder må signere skjemaet, skjemaet returneres til teknisk lab ansvarlig som tar kopi av skjema og leverer orginalen til Trine Lise (hylle)

  Teknisk gruppeleder: Ole Tumyr

  LaboratoriumTeknisk Lab.ansvarlig
  TIMS-Clean LabYuval Ronen
  BiogeochemistryHildegunn Almelid
  Uranium LabJenny Maccali
  ICP-MSSiv Hjorth Dundas
  Chrushing roomLubna Al-Saadi
  Core ScannerEivind Støren
  Earth Lab chronologyEivind Støren
  Thin Section LabAndreas Viken
  Heavy LiquidLubna Al-Saadi
  Sediment LabEivind Støren
  Kosmo LabLars Evje
  Raman LabLeif-Erik Rydland Pedersen
  X-rayOle Tumyr
  Paleomag. LabOle Tumyr
  Isotop OpptakslabDesiree Roerdink
  Fluid inclusion LabYves Krüger
  Farlab Pål-Tore Mørkved
  Earth-lab CT-labEivind Støren
  ELMILAB (Elektronmikrosonde lab)Irene Heggstad
  Geomikrobiologi - labX

   

  Booking av labber ved Geo: All bruk av laboratorier og instrumenter skal registreres i det nye
  bestillersystemet. Bestillinger gjøres her.

  Wiki før bestilling her.

  Laboratory Facilities