Hjem
Institutt for geovitenskap
Administrasjon ved GEO

Administrasjonen ved GEO

GEO's administrasjon består av 8 personer (HR/Økonomi og instituttleder er da ikke medregnet):

Hovedinnhold

Instituttleder

Atle Rotevatn tlf 555 83390, e-post: Atle.Rotevatn@uib.no

Administrasjonssjef

Andrea Grimnes tlf 555 83300, e-post: Andrea.Grimnes@uib.no

Forskningskoordinator

Nettverkskoordinator for iEarth

Økonomiseksjonen - alle har nå kontor ved Mat. Nat. Fak. adm.

Les mer nedenfor under: "Hvem kan hjelpe med hvilke oppgaver?"

Personal-Drift

Studieseksjonen/Forskerutdanning

Hvem kan hjelpe med hvilke arbeidsoppgaver?

  EPOS

  Senter for dyphavsforskning

   

  Bestillere:

  GEO har faste "bestillere" som skal benyttes dersom det skal bestilles mat eller andre varer som skal betales av annuum eller prosjektpenger som administreres via UiB. Interaktivt anskaffelseskart: Anskaffelser og innkjøp

  • Mareile Andersson (Rekvisita, Blomster, bevertning, Disputas)
  • Trine Lise Stjernholm (Inst. Arrangement, Møbler, Drift, Tilganger etc)
  • Ole Meyer (elektronikk, feltutstyr)
  • Stig Monsen (felt/tokt)
  • Leo Zijerveld (programmer, lisenser)
  • Øyvind Natvik (data- utstyr,-rekvisita)
  • Anna Kieu-Diem Tran (Lab. utstyr Farlab)
  • Hildegunn Almelid (Lab. utstyr)
  • Lars Evje (Lab. utstyr)
  • Stig Vågenes (NORMAR Drift og Marineholmen Drift)
  • Franck Andersen (EPOS)
  • Ole Tumyr (Større utstyr)

  Andre spørsmål vedrørende bestilling og betaling - se FAQ her.

  Se prosedyre for innkjøp her eller riktig merverdiavgift (mva) her.

   

  Rombooking:

  Møte og undervisningsrom

  GEO møterom - bestilling

  Videokonferanserom Bestilles via outlook på følgende måte:

  1. Nytt møte
  2. Plassering - her finner du Rom... helt til høyre - scroller helt ned til Videorom-RF-Fjernunderv
  3. Fyll ut dato etc
  4. Voíla!

  Hotell og Transport

  Rutine:
  Instituttets policy er at alle ansatte booker sine egne reiser. Dette kan du gjøre ved å gå til nettstedet Berg-Hansen.no (https://www.berg-hansen.no/ Pålogging via Feide), sette opp en profil, og bestille reisen. Det anbefales at du skaffer deg Eurocard via UiBs avtale og bruker dette til å legge ut for reisen, der er resieforsikring inkludert. Du kan også ringe Berg-Hansen (+47 220) 08050 - de vil hjelpe gjestene dine også. Oppgi koststed og delprosjekt nummer. Det samme gjelder for gruppereiser (oppgi koststed og delprosjektnummer)
  Mer info om reiser finner du her reise?

  Her er en lenke med gode tips/info om du skal arrangere noe: https://www.uib.no/foransatte/45383/arrangementsst%C3%B8tte 
  Anbefaler å bruke online-booking via Feide til å bestille hoteller og reiser til arrangement.

  Men om du ønsker å gjøre dette selv har vi avtale med kjedene:
  Nordic Choice HotelsScandic Hotels, Thon HotelsRezidor, First Hotels og Best Western Hotel & Resort - To døtre studio apartments (Bergen)

  Reisebyrå, Fly og Leiebil

  Studierelaterte oppgaver:

  Emilie Randeberg :

  • Masterprogrammet - rekruttering, informasjon, opptak, mottak, veiledning, gjennomføring, avslutning
  • Bachelorprogrammet - rekruttering, informasjon, mottak, veiledning
  • Emneadministrasjon
  • Programstyret - sekretær (Emilie Randeberg)
  • Webredaktør undervisnings-/studiesider
  • Undervisningsbudsjett
  • Tilsetting og oppfølging av undervisningsassistenter (timelønn)

  Karen:

  • Bachelorprogrammet - rekruttering, informasjon, mottak, veiledning
  • Masterprogrammet (back-up)
  • Timeplanlegging
  • Emneadministrasjon
  • Eksamen (back-up)
  • Klagesaker (back-up)
  • Emneevalueringer
  • Webredaktør undervisnings-/studiesider

   Anders:

   • Ph.d. programmet - informasjon, mottak, oppfølging og avslutning
   • Forskerutdanningsutvalget - sekretær
   • Utveksling (bacelorstudenter)
   • Innveksling (bachelorstudenter)
   • Eksamen
   • Klagesaker
   • Webredaktør undervisnings-/studiesider

   Studierelaterte lenker

   Forskningsadministrasjon

   Hos oss kan du ta doktorgrad (ph.d.) innen en rekke fagområder. Doktorgradsarbeidet er tett knyttet til forskergruppenes forskningsprofil og instituttets strategiske satsingsområder.

   Forskerutdanning

   iEarth

   Utdanning av fremtidens geovitere - iEarths offisielle nettside

   Forskningskoordinator

   1) samle inn og å aktivt formidle informasjon om nasjonale og internasjonale finansieringskilder
   2) veilede og å støtte forskere gjennom søknadsprosessen
   3) utarbeide av rapporter, høringer og evalueringer som instituttet er involvert i
   4) utarbeide oversikter, rapporter og analyser
   5) gjennomgang og ferdigstillelse av kontrakter i samarbeid med FIA v/Lidia Joanna Puka-Kjøde <Lidia.Puka@uib.no>

   Prosjektsøknadssøtte

   Økonomirelaterte oppgaver

   Bestillinger, fakturaer, reiseregninger, timelister mm.

   Det er to driftsøkonomer ved seksjonen som skal arbeide for Institutt for Geovitenskap. Alexander vil behandle alle bestillinger og fakturaer. Eli behandler timelister, honorarer, refusjoner, reiseregninger mm. Driftsøkonomene gir også veiledning og svarer på spørsmål knyttet til føring av reiseregning, timelister, problemer med inngående fakturaer etc

   Driftsøkonom:  

   Innkjøp og fakturabehandling: Alexsander Bruknapp, telefon: 555 83130, Alexander.Bruknapp@uib.no

   Fagspesialist lønn (attesteringer av timelister,honorarer, refusjoner, reiseregninger osv): Eli Vikdal, Telefon: 5558 , Eli.Vikdal@uib.no

   Bestillinger gjøres via instituttets faste bestillere: https://www.uib.no/geo/54412/administrasjon#bestillere-

   • Bestillinger skal som hovedregel gå via det elektroniske bestillingssystemet Unit4 som håndteres av fagrekvirentene våre.
   • Ved bestilling må dere oppgi full kontering (hvor bestillingen skal betales) Husk ny kontering i 2021.

   Reiseregninger, timelister og refusjoner sendes inn via Selvbetjeningsportalen.

   For spørsmål og behov for veiledning i føring av timelister, reiseregning og refusjoner kontakt Eli VikdalEli.Vikdal@uib.no 

   Prosjektøkonomi:

   Olav Furset,  telefon: 55583113, Olav.Furset@uib.no (primærkontakt for Forskergruppene: Kvartær & paleoklima og Geokjemi & Geobiologi)

   Linda Emdal, telefon: 55588751, Linda.Emdal@uib.no (primærkontakt for Forskergruppene: Geodynamikk & Bassengstudier og Geofysikk)

   Anna Gradomska, telefon: 55582935, Anna.Gradomska@uib.no (primærkontakt for Forskergruppene: Geodynamikk & Bassengstudier og Geofysikk)

   Henrik Tangen Karlsen, telefon: 55584523, Henrik.Karlsen@uib.no (vikar for Iva Emilova Germanova, primærkontakt for Forskergruppene: Kvartær & paleoklima og Geokjemi & Geobiologi)

   Heidi Lappegård, telefon: 55 58 34 97, Heidi.Lappegard@uib.no (primarkontakt for SFU-iEarth / Senter for dyphavsforskning /SapienCE)

   Totaløkonomi:

   Kjersti Sagosen, telefon:  55583497, Kjersti.Sagosen@uib.no, har ansvar for totaløkonomien ved Institutt for Geovitenskap og vil samarbeide tett med instituttledelsen.

    

   Ledelse ved økonomiseksjonen:

   Seksjonsleder er Trine Gravdal Lie

   Tine Charlotte Overå leder for driftsøkonomene.

   Hanne Littleskare Hammer (vikar for Rigmor Geithus) leder for totaløkonomene.

   Hanne Littleskare Hammer leder for prosjektøkonomene.

    

   Økonomiseksjonen ønsker tett samarbeid med oss og de ber oss ta kontakt og å komme på besøk på kontorene deres i 1. etg 

    Økonomirelaterte spørsmål kan sendes på mail

   Arbeidsstøtte for økonomi

   Helse Miljø og sikkerhet (HMS)

   GEO websider HMS

   Ole Tumyr er HMS Koordinator

   Siv Hjorth Dundas er Verneombud

   Leo Zijerveld er vara verneombud

   Desiree Roerdink er Stråleverns koordinator

   Andreas Lambach Viken er avfallsansvarlig ved avhending av farlig avfall

   Hildegunn Almedlid er ansvarlig for EcoOnline kjemikalieregister og Eksponeringsregister Ecoonline

    

   HR - Personal og Driftsrelaterte oppgaver

   • Mareile: Post/pakker, TNT, telefon, henvendelser, innkjøp av rekvisita, rombooking kveldsarrangement, kaffemaskin, vannmaskin, service kopimaskin, 
   • Trine Lise: Arealkoordinator og informasjonsmedarbeider, WebRedaktør for Geo, Nyhetsbrev GEO Nyheter, personalkonsulent - Mottak nytilsatte/gjester, Sebra tilganger, CIM reiseadministrator, Innkjøp av møbler mm., instituttarrangement,
   • Vivian: Rekruttering, personalsaker UiB sine ansattsider sitter i 1 etg finner dere henne her - 1f1c.

   Informasjon til nyansatte:

   Velkommen til Geo

   Introduksjonskurs for nyansatte: https://www.uib.no/foransatte/126158/introduksjonskurs-nyansatte

   Dette er IKT -forskrifter for Universitetet i Bergen som du må lese gjennomRenting Guesthouses

   Tilgang til våre Labber

   For å få tilgang på våre labber gjelder følgende prosedyrer;

   Ansatte ved Geo; Ta kontakt med teknisk laboratorie ansvarlig for HMS opplæring på gjeldende lab

   Masterstudenter; Ta kontakt med din veileder om det er aktuelt å ha tilgang på lab, deretter kontaktes teknisk labansvarlig for HMS opplæring på lab, veileder må signere skjemaet, skjemaet returneres til teknisk lab ansvarlig som tar kopi av skjema og leverer orginalen til Trine Lise (hylle)

   Teknisk gruppeleder: Ole Tumyr

   LaboratoriumTeknisk Lab.ansvarlig
   TIMS-Clean LabYuval Ronen
   BiogeochemistryHildegunn Almelid
   Uranium LabJenny Maccali
   ICP-MSSiv Hjorth Dundas
   Chrushing roomLubna Al-Saadi
   Core ScannerLubna Al-Saadi
   Earth Lab chronologyLubna Al-Saadi
   Thin Section LabAndreas Viken
   Heavy LiquidLubna Al-Saadi
   Sediment LabLubna Al-Saadi
   Kosmo LabLars Evje
   Raman LabLeif-Erik Rydland Pedersen
   X-rayOle Tumyr
   Paleomag. LabOle Tumyr
   Isotop OpptakslabDesiree Roerdink
   Fluid inclusion LabYves Krüger
   Farlab Pål-Tore Mørkved
   Earth-lab CT-labLubna Al-Saadi
   ELMILAB (Elektronmikrosonde lab)Irene Heggstad
   Geomikrobiologi - labSven Le Moine Bauer

    

   Booking av labber ved Geo: All bruk av laboratorier og instrumenter skal registreres i det nye
   bestillersystemet. Bestillinger gjøres her.

   Wiki før bestilling her.

   Laboratory Facilities