Hjem
Institutt for geovitenskap
Administrasjon ved GEO

Administrasjonen ved GEO

GEO's administrasjon består av 8 personer:

 Administrasjonssjef

Andrea Grimnes tlf 555 83300, e-post: Andrea.Grimnes@uib.no

Forskningskoordinator

Nettverkskoordinator for iEarth

Økonomiseksjonen - alle har nå kontor ved Mat. Nat. Fak. adm.

Les mer nedenfor under: "Hvem kan hjelpe med hvilke oppgaver?"

Personal-Drift

Studieseksjonen

EPOS

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

 

Hvem kan hjelpe med hvilke arbeidsoppgaver?

Bestillere:

GEO har faste "bestillere" som skal benyttes dersom det skal bestilles mat eller andre varer som skal betales av annuum eller prosjektpenger som administreres via UiB. Interaktivt anskaffelseskart: Anskaffelser og innkjøp

 • Mareile Andersson (Rekvisita, Blomster, bevertning, Disputas)
 • Trine Lise Stjernholm (Inst. Arrangement, Møbler, Drift, Tilganger etc)
 • Ole Meyer (elektronikk, feltutstyr)
 • Stig Monsen (felt/tokt)
 • Leo Zijerveld (programmer, lisenser)
 • Øyvind Natvik (data- utstyr,-rekvisita)
 • Anna Kieu-Diem Tran (Lab. utstyr Farlab)
 • Hildegunn Almelid (Lab. utstyr)
 • Lars Evje (Lab. utstyr)
 • Eivind Støren (Lab. utstyr)
 • Anita-Elin Fedøy (GeoMikrobiologi lab) permisjon til 2.8.20
 • Stig Vågenes (NORMAR Drift og Marineholmen Drift)
 • Franck Andersen (EPOS)
 • Ole Tumyr (Større utstyr)

Andre spørsmål vedrørende bestilling og betaling - se FAQ her.

Se prosedyre for innkjøp her eller riktig merverdiavgift (mva) her.

 

Rombooking:

 • Emilie Randeberg (timeplan og undervisning relatert, booking rom master etc)
 • Linling Chen (møter)
 • Mareile Andersson (kveldsarrangement, møter)
 • Trine Lise Stjernholm (kveldsarrangement/møter)

Se om et rom er ledig

Videokonferanserom Bestilles via outlook på følgende måte:

 1. Nytt møte
 2. Plassering - her finner du Rom... helt til høyre - scroller helt ned til Videorom-RF-Fjernunderv
 3. Fyll ut dato etc
 4. Voíla!

Hotell og Transport

Policy:
The department policy is that all employees book their own travels. You can do this by going to the G Travel website (https://gto.softinventor.com/travel Pålogging via Feide), set up a profile, and book your trip. If you use your own credit card you should get your travel claims reimbursement before repayment is due. You can also call G Travel - they will help your guests as well 

Ut og reise? Her er en lenke med gode tips/info om du skal arrangere noe: http://www.uib.no/foransatte/45383/arrangementsst%C3%B8tte 
Anbefaler å bruke portalen eller G Travel til å bestille hoteller og reiser.

Men om du ønsker å gjøre dette selv har vi avtale med kjedene:
Nordic Choice HotelsScandic Hotels, Thon HotelsRezidor, First Hotels og Best Western Hotel & Resort - To døtre studio apartments (Bergen)

Reisebyrå, Fly og Leiebil

Studierelaterte oppgaver:

Ida Marie:

 • Eksamen
 • Klagesaker
 • Timeplanlegging
 • Emneevalueringer

 

Emilie/Iselin (vikar):

 • Masterprogrammet - rekruttering, informasjon, opptak, mottak, veiledning, gjennomføring, avslutning
 • Emneadministrasjon
 • Programstyret - sekretær

Webredaktør undervisnings-/studiesider


Anders:

 • Bachelorprogrammet - rekruttering, informasjon, mottak, veiledning
 • Ph.d. programmet - informasjon, mottak, oppfølging og avslutning
 • Utveksling
 • Forskerutdanningsutvalget - sekretær

Webredaktør undervisnings-/studiesider

 

Forskningskoordinator

Linling Chen:

1) å samle inn og å aktivt formidle informasjon om nasjonale og internasjonale finansieringskilder
2) å veilede og å støtte forskere gjennom søknadsprosessen
3) å utarbeide av rapporter, høringer og evalueringer som instituttet er involvert i
4) å utarbeide oversikter, rapporter og analyser

Prosjektsøknadssøtte

Økonomirelaterte oppgaver

Bestillinger, fakturaer, reiseregninger, timelister mm.

Det er 1 driftsøkonom ved seksjonen som skal arbeide for Institutt for Geovitenskap. De vil behandle alle bestillinger, fakturaer, reiseregninger, timelister mm.

Driftsøkonomene er:  

Krastina Georgieva-Ilkova, telefon: 555 84909, Krastina.Georgieva-Ilkova@uib.no

 • Bestillinger gjøres via instituttets faste bestillere: http://www.uib.no/geo/54412/administrasjon#bestillere-
 • Bestillinger skal som hovedregel gå via det elektroniske bestillingssystemet Basware PM.
 • Begge driftsøkonomene skal legges inn som mottaker for kontroll av bestillingene i Basware PM (de fungerer som back-up for hverandre)
 • Ved bestilling må dere oppgi full kontering (hvor bestillingen skal betales).
 • Reiseregninger og refusjoner sendes inn via Personalportalen/Paga.

Prosjektøkonomi:

Kjersti Sagosen,  telefon: 55583497, Kjersti.Sagosen@uib.no (primærkontakt for Forskergruppene: Geokjemi og geobiologi og Kvartærgeologi & Paleoklima)

Linda Emdal, telefon: 55588751, Linda.Emdal@uib.no (primærkontakt for Forskergruppene: Geodynamikk og Bassengstudier)

Anna Gradomska, telefon: 55582935, Anna.Gradomska@uib.no

Marita Amanda Høidal, Marita.Hoidal@uib.no, telefon:  555882114 har ansvar for totaløkonomien ved Institutt for Geovitenskap og vil samarbeide tett med instituttledelsen.

Hanne Littleskare Hammer har personalansvar for prosjektøkonomene. Tine Charlotte Overå har personalansvar for driftsøkonomene.

Økonomiseksjonen ønsker tett samarbeid med oss og de ber oss ta kontakt og å komme på besøk på kontorene deres i 1. etg 

 Økonomirelaterte spørsmål kan sendes på mail

Arbeidsstøtte for økonomi

Helse Miljø og sikkerhet (HMS)

GEO websider HMS

Ole Tumyr er HMS Koordinator

Siv Hjorth Dundas er Verneombud

Eivind W.Nagel Støren er vara verneombud

Haflidi Haflidason er Stråleverns koordinator

Irina Maria Dumitru er avfallsansvarlig ved avhending av farlig avfall

Hildegunn Almedlid er ansvarlig for EcoOnline kjemikalieregister og Eksponeringsregister Ecoonline

 

Personal og Driftsrelaterte oppgaver

 • Mareile: Post/pakker, TNT, telefon, henvendelser, innkjøp av rekvisita, rombooking kveldsarrangement, kaffemaskin, vannmaskin, service kopimaskin, 
 • Trine Lise: Arealkoordinator og informasjonsmedarbeider, WebRedaktør for Geo, info Geoviten, personalkonsulent - Mottak nytilsatte/gjester, Sebra tilganger, registrerer fravær/sykmeldinger i Paga, Innkjøp av møbler mm., instituttarrangement,
 • Maria: Rekruttering, personalsaker UiB sine ansattsider (De dager Maria ikke sitter i 3 etg men i 1 etg finner dere henne her - 1f1c.

Velkommen til Geo  (Velkomstbrosjyre)

Hva-Hvem-Hvordan

 

Tilgang til våre Labber

For å få tilgang på våre labber gjelder følgende prosedyrer;

Ansatte ved Geo; Ta kontakt med teknisk laboratorie ansvarlig for HMS opplæring på gjeldende lab

Masterstudenter; Ta kontakt med din veileder om det er aktuelt å ha tilgang på lab, deretter kontaktes teknisk labansvarlig for HMS opplæring på lab, veileder må signere skjemaet, skjemaet returneres til teknisk lab ansvarlig som tar kopi av skjema og leverer orginalen til Trine Lise (hylle)

Teknisk gruppeleder: Ole Tumyr

LaboratoriumTeknisk Lab.ansvarlig
TIMS-Clean LabYuval Ronen
BiogeochemistryHildegunn Almelid
Uranium LabStein-Erik Lauritzen
ICP-MSSiv Hjorth Dundas
Chrushing roomLeif-Erik Rydland Pedersen
Core ScannerEivind Støren
Earth Lab chronologyEivind Støren
Thin Section LabIrina Dumitru
Heavy LiquidLeif-Erik Rydland Pedersen
Sediment LabEivind Støren
Kosmo LabLars Evje
Raman LabIrina Dumitru
X-rayOle Tumyr
Paleomag. LabOle Tumyr
Isotop OpptakslabDesiree Roerdink
Fluid inclusion LabYves Krüger
Farlab - DI-labPål-Tore Mørkved
Farlab - DI-CF labPål-Tore Mørkved
Farlab - Prep. LabPål-Tore Mørkved
Farlab - GassromPål-Tore Mørkved
Earth-lab CT-labEivind Støren
ELMILAB (Elektronmikrosonde lab)Irene Heggstad

 

Booking av labber ved Geo: All bruk av laboratorier og instrumenter skal registreres i det nye
bestillersystemet. Bestillinger gjøres her.

Wiki før bestilling her.

Laboratory Facilities