Hjem
Institutt for geovitenskap
Administrasjon ved GEO

Administrasjonen ved GEO

GEO's administrasjon består av 8 personer (HR/Økonomi og instituttleder er da ikke medregnet):

Hovedinnhold

Instituttleder

Atle Rotevatn tlf 555 83390, e-post: Atle.Rotevatn@uib.no

Administrasjonssjef

Andrea Grimnes tlf 555 83300, e-post: Andrea.Grimnes@uib.no

Forskningskoordinator

1) samle inn og aktivt formidle informasjon om nasjonale og internasjonale finansieringskilder
2) veilede og støtte forskere gjennom søknadsprosessen
3) bistå i utarbeidelse av rapporter, høringer og evalueringer som instituttet er involvert i
4) utarbeide oversikter, rapporter og analyse
5) gjennomgang og ferdigstillelse av kontrakter i samarbeid med FIA v/Kristoffer Gilhus <">Kristoffer.Gilhus@uib.no>

Nettverkskoordinator for iEarth

Økonomiseksjonen 

alle har nå kontor ved Mat. Nat. Fak. adm.

Bestillinger, fakturaer, reiseregninger, timelister mm.

Det er to driftsøkonomer ved seksjonen som skal arbeide for Institutt for Geovitenskap. Alexander vil behandle alle bestillinger og fakturaer. Eli behandler timelister, honorarer, refusjoner, reiseregninger mm. Driftsøkonomene gir også veiledning og svarer på spørsmål knyttet til føring av reiseregning, timelister, problemer med inngående fakturaer etc

Driftsøkonom:  

Innkjøp og fakturabehandling: Alexander Bruknapp, telefon: 555 83130, Alexander.Bruknapp@uib.no

Fagspesialist lønn (attesteringer av timelister,honorarer, refusjoner, reiseregninger osv): Eli Vikdal, Telefon: 5558 , Eli.Vikdal@uib.no

Bestillinger gjøres via instituttets faste bestillere: https://www.uib.no/geo/54412/administrasjon#bestillere-

 • Bestillinger skal som hovedregel gå via det elektroniske bestillingssystemet Unit4 som håndteres av fagrekvirentene våre.
 • Ved bestilling må dere oppgi full kontering (hvor bestillingen skal betales) Husk ny kontering i 2021.

Reiseregninger, timelister og refusjoner sendes inn via Selvbetjeningsportalen.

For spørsmål og behov for veiledning i føring av timelister, reiseregning og refusjoner kontakt Eli VikdalEli.Vikdal@uib.no 

Prosjektøkonomi:

Olav Furset,  telefon: 55583113, Olav.Furset@uib.no (primærkontakt for Forskergruppene: Kvartær & paleoklima og Geokjemi & Geobiologi)

Isabelle Lyntun, telefon: 55583165, Isabelle.Lyntun@uib.no (primærkontakt for Forskergruppene: Geodynamikk & Bassengstudier og Geofysikk)

Anna Gradomska, telefon: 55582935, Anna.Gradomska@uib.no (primærkontakt for Forskergruppene: Geodynamikk & Bassengstudier og Geofysikk)

Henrik Tangen Karlsen, telefon: 55584523, Henrik.Karlsen@uib.no (primærkontakt for Forskergruppene: Kvartær & paleoklima og Geokjemi & Geobiologi)

Heidi Lappegård, telefon: 55 58 34 97, Heidi.Lappegard@uib.no (primarkontakt for SFU-iEarth / Senter for dyphavsforskning /SapienCE)

Totaløkonomi:

Kjersti Sagosen, telefon:  55 58 34 47, Kjersti.Sagosen@uib.no, har ansvar for totaløkonomien ved Institutt for Geovitenskap og vil samarbeide tett med instituttledelsen.

 

Ledelse ved økonomiseksjonen:

Trine Gravdal Lie Seksjonsleder

Tine Charlotte Overå leder for driftsøkonomene.

Rigmor Geithus leder for totaløkonomene.

Hanne Littleskare Hammer leder for prosjektøkonomene.

 

Økonomiseksjonen ønsker tett samarbeid med oss og de ber oss ta kontakt og å komme på besøk på kontorene deres i 1. etg 

Økonomirelaterte spørsmål kan gjerne sendes til UiBhjelp:

Fagspes lønn (timelister,honorarer, refusjoner, reiseregninger): 

Andre økonomirelaterte sp.mål

Info fra Mat Nat  
 

Arbeidsstøtte for økonomi

Veiledning til reiseregning for eksterne (Betalmeg)
“Betal meg” er en selvbetjeningsløsning der eksterne kan sende inn reiseregninger og utgiftsrefusjoner. For at vi ved GEO skal kunne hjelpe deg - fyll ut skjema her. (send mail til post@geo.uib.no)

Bestillere

GEO har følgende vanlige "bestillere" som skal brukes til alle bestillinger hos GEO:

Mareile Andersson (rekvisita, blomster, konferansemåltider, disputas)
Trine Lise Stjernholm (inst.arrangement, møbler, drift, tilgang/adgang m.m.)
Ole Meyer (elektronikk, feltutstyr)
Stig Monsen (felt/tokt)
Leo Zijerveld (programmer, lisenser)
Øyvind Natvik (datautstyr, -rekvisita)
Hildegunn Almelid (laboratorieutstyr/kjemikalier)
Lars Evje (laboratorieutstyr/kjemikalier)
Jan Magne Cederstrøm (laboratorieutstyr Earthlab)
Franck Andersen (EPOS)
Sven Le Moine Bauer (laboratorieutstyr Senter for dyphavsforskning)

Andre spørsmål angående bestilling og betaling - se FAQ her.

Personal-Drift

 • Mareile: Post/pakker, TNT, telefon, henvendelser, innkjøp av rekvisita, rombooking kveldsarrangement, kaffemaskin, vannmaskin, service kopimaskin, 
 • Trine Lise: Arealkoordinator og informasjonsmedarbeider, WebRedaktør for Geo, Nyhetsbrev "GEO Nyheter", HR - Onboarding - CIM reiseadministrator, Innkjøp av møbler mm., instituttarrangement, ansvarlig for driften av resepsjonen
 • Chris: Rekruttering, personalsaker UiB sine ansattsider sitter i 1 etg finner dere henne her - 1f1c.

Informasjon til nyansatte:

Velkommen til Geo

Introduksjonskurs for nyansatte: https://www.uib.no/foransatte/126158/introduksjonskurs-nyansatte

Dette er IKT -forskrifter for Universitetet i Bergen som du må lese gjennomRenting Guesthouses

Studieseksjonen/Forskerutdanning

Studierelaterte oppgaver:

Vilde/Emilie Randeberg (foreldrepermisjon) :

 • Masterprogrammet - rekruttering, informasjon, opptak, mottak, veiledning, gjennomføring, avslutning
 • Bachelorprogrammet - rekruttering, informasjon, mottak, veiledning
 • Emneadministrasjon
 • Programstyret - sekretær (Emilie Randeberg)
 • Webredaktør undervisnings-/studiesider
 • Undervisningsbudsjett
 • Tilsetting og oppfølging av undervisningsassistenter (timelønn)

Karen/Pernille:

 • Bachelorprogrammet - rekruttering, informasjon, mottak, veiledning
 • Masterprogrammet (back-up)
 • Timeplanlegging
 • Emneadministrasjon
 • Eksamen (back-up)
 • Klagesaker (back-up)
 • Emneevalueringer
 • Webredaktør undervisnings-/studiesider

  Anders:

  • Ph.d. programmet - informasjon, mottak, oppfølging og avslutning
  • Forskerutdanningsutvalget - sekretær
  • Utveksling (bacelorstudenter)
  • Innveksling (bachelorstudenter)
  • Eksamen
  • Klagesaker
  • Webredaktør undervisnings-/studiesider

  Studierelaterte lenker

  Forskerutdanning / ph.d.-administrasjon

  Hos oss kan du ta doktorgrad (ph.d.) innen en rekke fagområder. Doktorgradsarbeidet er tett knyttet til forskergruppenes forskningsprofil og instituttets strategiske satsingsområder.

  Forskerutdanning

   EPOS

   Senter for dyphavsforskning

   iEarth

   Utdanning av fremtidens geovitere - iEarths offisielle nettside