Hjem
Institutt for informatikk
Nyhet

Kryptolog blir æresdoktor ved UiB

En av verdens ledende kryptologer, professor Anne Canteaut, blir æresdoktor ved Universitetet i Bergen. – En god rollemodell, sier dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Helge K. Dahle.

Anne Canteaut
UNIVERSITETETS HØYESTE ÆRE: professor Anne Canteaut blir æresdoktor ved Universitetet i Bergen fra høsten 2019.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Den verdensledende kryptologen professor Anne Canteaut blir en av Universitetet i Bergens (UiB) ti nye æresdoktorer.

Hun er forskningsleder ved forskningssenteret Inria Paris (Paris-avdelingen for National Institute for Research in Computer Science and Automation) der hun i tillegg har en seniorforskerstilling som leder av forskningsgruppen SECRET.

Den nye æresdoktoren holder et åpent foredrag på VilVite 16.10: Cryptanalysis – a never-ending story.

Professor Lilya Budhagyan ved Institutt for informatikk og Selmersenteret beskriver Canteaut som en av de lysende stjernene innen det kryptografiske miljøet og informatikk generelt. 

– Hun er en inspirasjon og en rollemodell for kvinnelige studenter og unge forskere, siden hun har en suksessrik karriere på et felt der kvinnelige forskere har vært underrepresenterte tradisjonelt, sier hun.

UiBs største ære

Et æresdoktorat er den største æren UiB kan gi personer som ikke er ansatt ved universitetet. Slike doktorgrader gis oftest til svært fremtredende personer innen ulike fagområder. Æresdoktorgrader kan også gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning.

De ti nye æresdoktorene skal offisielt utnevnes i en seremoni i Universitetsaulaen, 15. oktober 2019.

God samarbeidspartner for UiB

Canteaut, født i 1970, er sterkt involvert i to forskningsmiljøer: matematikk og kryptologi, som omhandler data- og kommunikasjonssikkerhet. Hennes forskning fokuserer på krypteringsalgoritmer, det vil si prosesser som sikrer konfidensialitet av data. Hun har designet kryptologiske algoritmer, og er en av pionerene innen kryptologiske boolske funksjoner. 

Canteaut blir beskrevet som en god samarbeidspartner innen forskning og internasjonale aktiviteter som involverer Selmersenteret, gruppen for sikker kommunikasjon, ved Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB.

– De vitenskapelige målene til både Selmersenteret og Canteauts gruppe har sine ekspertise på de samme feltene, nemlig utvikling og forbedring av kryptografi og Boolske funskjoner. Dette gir oss flere muligheter for vellykket samarbeid mellom gruppene i fremtiden, sier professor Budhagyan.

Satser på datasikkerhet

UiB, MatNat-fakultetet og Institutt for informatikk har de siste årene økt sin innsats på forskning og utdanning på datasikkerhet og kryptografi, også gjennom sentrene Selmersenteret og Simula UiB. I 2018 fikk Simula UiB 10 millioner kroner i støtte av den norske regjeringen. Målet er å sikre norsk kommunikasjon mot angrep.

Selmersenteret har også mottatt støtte til kryptorelatert forskning, rundt 50 millioner kroner fra Norges forskningsråd og Trond Mohn Stiftelse.

Våren 2019 hyret UiB to verdensledende kryptologer og styrket dermed Norges forsvar mot cyberangrep. I samarbeid med Simula UiB har universitetet et av de største forskningsmiljøene innen kryptografi i Nord-Europa.

Bachelorstudiet i datasikkerhet er et av studiene som har hatt størst økning i søkere i 2019. Det er derimot flest menn som søker seg til studiene. 

Derfor er det gledelig at dyktige og synlige kvinner som Anne Canteaut fungerer som rollemodeller for unge kvinner, påpeker dekan Helge K. Dahle i sin blogg. 

Han skildrer henne som en fremragende forsker og underviser som i tillegg utmerker seg med sine populærvitenskapelige fremstillinger og videoer der hun gjør faget sitt tilgjengelig for allmennheten.

– Hun blir en svært verdig æresdoktor for UiB, sier dekanen.