Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Minneprisen ble utdelt av gruppemedlemmet av Retorikkgruppen for retorikk, demokrati og offentlig debatt Jens E. Kjeldsen.
Den offentlige debatten blir ofte kritisert for manglende overveielse. Derfor hevder gruppemedlemmet av Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur, Ida Vikøren Andersen at vi trenger en bedre forståelse av de retoriske modusene som oppstår, i stedet for overveielser.
I denne artikkelen diskuterer gruppemedlemmet av Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur, Ida Vikøren Andersen retoriske studiers bidrag til studiet av miljøkommunikasjon.
— Med modellen om selektiv eksponering går du glipp av det faktum at folk mest sannsynlig leser veldig mye informasjon de er uenig i. Derfor flytter jeg oppmerksomheten dit, sier medieforsker Erik Knudsen.
Bachelorstudenter pitchet sine prototyper på nye medieløsninger foran rektor og et fullsatt atrium i Media City Bergen
Både tidligere og nåværende studenter ved Institutt for informasjons- og medievitenskap utmerket seg på årets Barnefilmfestival i Kristiansand.
Professor Leif Ove Larsen mottar Christieprisen for 2023. Han mottar prisen for sitt arbeid med å fremme og synliggjøre universitetets betydning for samfunnsutviklingen gjennom sitt arbeid med Media City Bergen.
Institutt for informasjons- og medievitenskap dominerer topplistene for antall søkere.
– Det er viktig å se hvordan teori skjer i praksis.
«Så lenge vi ikke vet mer om hvordan Big Tech-selskapene bruker informasjonen vi deler med dem, bør vi være svært varsomme med å mate kunstig intelligens-teknologien med potensielt sensitivt materiale», skriver eksperter fra Infomedia i Medier24.
På Infomedia er det nå ledig to stillinger som praksislærere innen film- og TV-produksjon, hver på 25%. Arbeidssted for stillingene vil være i instituttets avdeling i kunnskapsklyngen Media City Bergen (MCB).
På master i Manusutvikling for serier hentes inspirasjon og kompetanse fra de fremste manusforfatterne i landet.
Instituttets arrangementer var de mest populære da man fikk storinnrykk av elever fra videregående ved Åpen dag.
Ved Informedia er det ledig fast stilling som forskingsformidlar.
MediaFutures' oppdaterte nettsider viser frem forskningen og det innovative arbeidet som utføres på tvers av alle fem arbeidspakkene ved senteret.
Senter for klima og energiomstilling (CET) ser etter en vitenskapelig assistent i en fulltidsstilling for ett år. Søknadfrist 5. mars!
Medietilsynet deler årlig ut støtte til gode og ambisiøse forskningsprosjekt. Infomedias studenter gjør det ofte sterkt i konkurransen, og nå har de gjort det igjen.
I praksisemnet "Arbeidslivspraksis for mediestudentar" får studentene arbeide stort og bredt med både media og hele kommunikasjonsprosessen i store og små bedrifter, samt offentlige organ.

Sider