Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Retorikk har tidligere ikke vært definert som eget fagområde. I mai vedtok UHR-Humaniora å opprette et nytt nasjonalt fagorgan for retorikk. — En anerkjennelse av at vi er et eget felt som fortjener oppmerksomhet, sier professor Jens E. Kjeldsen.
NordMedia Conference 2021 blir arrangert digitalt 18. - 20. august 2021. Temaet for konferansen er “Crisis and Resilience: Nordic Media Research in the Frontline”, og Infomedia er naturligvis på plass.
I en pressemelding offentliggjorde Forskningsrådet 24. juni hvilke prosjekter som har fått støtte i søknadskategorien Forskerprosjekt. På listen finner man flere Infomedia-relaterte prosjekter.
For andre gang på ett år får Infomedia innvilget DIKU-søknader knyttet til insituttets programmer i Media City Bergen. Denne gangen for prosjektet "Fleksible utdanningar for journalistar i arbeid".
Professor Jens E. Kjeldsen has delivered a keynote at the Association for Visual Pedagogies (AVP) 2021 Conference
Kvifor aksepterer vi drastiske tiltak mot pandemien, men let vere å handle for å redde klima? – Korleis vi brukar media under samfunnskriser har mykje å seie, hevdar medieprofessor.
Oppbyggingen av MUCS-prosjektet, som skal studere mediebruk, hverdagslige erfaringer og samfunnsmessig respons på klimakrise og koronakrisen, fortsetter. Nye stillinger har blitt lyst ut.
Infomedias Carl-Gustav Lindén har nylig gitt ut sin andre akademiske bok som ansatt ved UiB, Kingdom of Nokia. Den tar for seg hvordan teknologigianten Nokia fikk Finland til å jobbe for seg.
Søknadstallene fra Samordna Opptak er nå klare, og mens 12 268 søkere hadde UiB som førstevalg, søkte 1349 av dem seg til Infomedias programmer.
Does your work involve data science? Are you curious about research in data science in Bergen? The CEDAS conference 2021 will be a 2-day event featuring talks and discussion by leading international scientists and local experts on the interaction between data science, statistics, machine learning, and AI, as well as their applications in science and society.
Infomedia-forskere mener de fant villedende designteknikker hos norske nettaviser, og det har NRKbeta plukket opp.
Foruten forskning og innovasjon skal SFI MediaFutures også bidra med forskningsformidling.
Fredag 9.4. er det 75 år siden Stortinget vedtok å etablere et universitet i Bergen. Et av høydepunktene denne dagen er Infomedia-professor Anders Johansens jubileumsforedrag om UiBs spennende og mangfoldige historie.
I det siste tiåret har Kinas rolle i Afrika vokst - hovedsakelig som en handelspartner og investor. Men nå har Kina også begynt å ha en større politisk rolle i Afrika.
Infomedias masterprogram i medier og kommunikasjon scorer høyt på Studiebarometeret 2020.
Hvordan velger helsemyndighetene å kommunisere når verden rammes av en global krise? Dette skal en forskergruppe med forskere fra Norge, Sverige og Danmark se nærmere på de neste par årene.

Sider