Hjem

Klinisk institutt 1

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 1

Jutta Dierkes holdt innlegg om betydningen av grønnsaker i kosten under et arrangement i Botanisk hage.
Oddbjørn Straume fra CCBIO, BerGenBio og Haukeland Universitetssjukehus møtte stor interesse for presentasjonen av en studie med Bemcentinib kombinert med Keytruda på verdens største kreftkongress, ASCO, i Chicago 1-5 juni 2018.
Bedre mot overvekt, bedre for tennene. Kunstig sukker er et folkehelsetiltak.
Bergens forskningsstiftelse bidrar med 28 millioner kroner til det nye Mohn ernæringsforskningslaboratorium som skal ligge under UiBs Senter for ernæring.
"Glutenintoleranse" er et omdiskutert fenomen, og Hanna Fjeldheim Dale m.fl. ønsket å undersøke tilstanden nærmere ved hjelp av en diagnostisk provokasjonsstudie på pasienter med mistanke om en reaksjon på gluten.
Forskarar har gitt laks til tjukke rotter, og fått oppsiktsvekkjande resultat.
6 millioner fra Forskningsrådets FRIMEDBIO.
Ernæringsstudent Charlotte Schultz Tøssebro har publisert sin bacheloroppgave med tittel «Naturlige dreperceller i fettvev og deres potensielle rolle i utvikling av type 2 diabetes» i Norsk Tidsskrift for Ernæring. Elise Moltzau Wanderås og Johan Fernø er også forfattere på artikkelen.
Mottar prisen for sin mangeårige forskningsinnsats på muskelsykdommen myasthena gravis.
Bergen Nutrition Seminar ble holdt for andre gang den 18. oktober med "Jodstatus i den norske befolkningen" som hovedtema.
Man trenger ikke bli lege selv om man tar medisinutdanning, sier Øyvind Enger i investeringsfondet Sarsia Seed. Han var tilstede på årets karrieredag for PhD-kandidater ved Det medisinske fakultet.
Randi Tangvik tiltrådte 14. august i en 100 % stilling som førsteamanuensis i fagområdet klinisk ernæring ved Klinisk institutt 1. Hun er også blitt medlem i arbeidsgruppen til Senter for ernæring.
I siste utgave av fagtidsskriftet "Indremedisineren" har Gülen Arslan Lied, Simon Dankel og Oddrun Gudbrandsen bidratt med en presentasjon av det nyopprettede Senter for ernæring.
Bruk av diabetesmedisin begrenser risiko for Parkinsons sykdom, viser forskning fra UiB.
BT Magasinet har intervjuet flere forskere i Bergen som forsker på bekjempelse av kreftsykdommer. Blant dem er professor Lars A. Akslen ved Klinisk institutt 1, som er leder for Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO).

Sider