Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Karriere: GEOLOGI og GEOFYSIKK

Hva jobber geologer og geofysikere med?

Geologer jobber med å undersøke bergarter, mineraler og fossiler fra ulike lag av jorden. Geofysikere forklarer og prøver å forutsi hva som skjer i jordens indre og ytre.

Aktuelle temaer for geologer og geofysikere i dag er klimaendringer, vurdering av rasfare, vulkanutbrudd og jordskjelv.

Mange geologer arbeider med å finne fram til ulike mineraler som kan være nyttige eller verdifulle for oss. Geologer jobber også med å avdekke energiforekomster som kull, olje og gass.

Vanlige arbeidsoppgaver for geologer:

  • Undersøke og analysere havbunnen
  • Forske på kontinentalplater, jordskjelv og vulkansk aktivitet
  • Studere jordens utvikling fra dens opprinnelse til idag
  • Finne forekomster av nyttige stoffer fra jordoverflaten og jordens indre
  • Undersøke hvordan planteriket forandrer seg

Som geofysiker forsker du på jordens ulike lag. Geofysikere har derfor kunnskap om vulkaner og jordskjelv. Noen geofysikere jobber med oseanografi og meteorologi, men geofysikk blir også brukt når man leter etter mineraler, olje og geotermisk energi. På leting etter mineraler, olje og geotermisk energi brukes seismikk - en metode for å undersøke og kartlegge undergrunnen på. 

Tidligere studenter forteller om sin jobb