Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Karriere: GEOLOGI og GEOFYSIKK

Hva jobber geologer og geofysikere med?

Geologer jobber med å undersøke bergarter, mineraler og fossiler fra ulike lag av jorden. Geofysikere forklarer og prøver å forutsi hva som skjer i jordens indre og ytre.

Hovedinnhold

Aktuelle temaer for geologer og geofysikere i dag er klimaendringer, vurdering av rasfare, utvinning av ressurser, vulkanutbrudd og jordskjelv.

Erlend tar prøver og sikrer at råvarene i steinindustrien holder riktig kvalitet:

Erlend har studert geovitenskap og jobber for Heidelberg

Produsent:
UiB

Geofag brukes overalt i samfunnet rundt oss.

Siri Anne arbeider med bærekraft og regulering av norsk industri i Miljødirektoratet:

Siri Anne har studert geovitenskap og jobber i Miljødirektoratet

Produsent:
UiB

Silje jobber som dataforvalter på Norsk Marint Datasenter:

Geovitenskap gir jobb

Produsent:
UiB

Karoline jobber med navigasjon for nødetatene hos Kartverket:

Karoline har studert geovitenskap og jobber i Kartverket

Produsent:
UiB

Øystein jobber som miljørådgiver hos Nordconsult:

Øystein har studert geovitenskap og jobber hos Nordconsult

Produsent:
UiB

Aasmund jobber som subsurface lead i AkerBP:

Aasmund har studert geovitenskap og jobber i AkerBP

Produsent:
UiB

Geologer og geofysikere er ettertraktet på arbeidsmarkedet og jobber blant annet med:

  • bygging av veier, tunneler og annen infrastruktur
  • kartlegging og forebygging av geofarer og naturkatastrofer som ras, flom, jordskjelv og vulkanutbrudd
  • klimaendringer og global oppvarming
  • utvinning av mineraler og metaller som brukes i alt fra elektronikk, mobiltelefoner, datamaskiner, lyspærer, sminke, tannkrem, biler, skip, fiberoptiske kabler og mye mer
  • undervisning i grunnskolen, på videregående skoler og på universiteter og høyskoler
  • kartlegging og utvinning av energiressurser, som olje og gass, jordvarme, geologisk lagring av CO2, hydrogen, naturgass, og å utvikle nye, fornybare energiformer for fremtiden
  • utforskning og forvaltning av kystområder, kontinentalsokkelen og dyphavet
  • karlegging og utnyttelse av grunnvannsressurser, og drikkevann til samfunn og byer over hele jorda

Tidligere studenter forteller om sin jobb