Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Utveksling

Studier i utlandet på bachelorprogrammet i molekylærbiologi

Som del av bachelorgraden i molekylærbiologi kan du ta ett eller to semestre i utlandet.

Hovedinnhold

Når?

I studieplanen for bachelorprogrammet i molekylærbiologi er det lagt opp til at du kan reise på utveksling i 6. semester. Ønsker du å studere et helt år i utlandet, kan du reise i 5. og 6. semester. Emnene MOL203 og MOL204 er obligatoriske emner som er lagt til 5. semester. Hvis du vil studere et helt år i utlandet kan du ta MOL203 og MOL204 4. semester.

Hvor?

Du kan du reise ut på en av avtaene til fakultetet/instituttet  eller på en av UiBs sentrale avtaler.

Molekylærbiologisk institutt har avtaler med University of Glasgow og Universidad de Barcelona, men du kan studere ved mange andre universiteter i og utenfor Europa.

Her finner du en oversikt over alle avtalene ved UiB.