Hjem

Det medisinske fakultet

Student og utstyr

Studer hos oss

Hos oss kan du studere medisin, odontologi, ernæring, farmasi og tannpleie, i tillegg til en rekke fag på mastergradsnivå. Vi har også en egen forskerlinje i medisin og odontologi for de som ønsker å forske i studietiden. 

 

Nyhet
Hans Petter Eikedal Monika Kvernenes

Lærer å bli bedre lærere

For første gang er det blitt gjennomført et pedagogikkurs ved fakultetet for vitenskapelig ansatte med en stillingsbrøk mindre enn 50 prosent. Det har inspirert førsteamanuensis Hans Petter Eikesdal.

Nyhet | Forskning
Eldre kvinne ute i naturen med vinglass

Kvinner som ikke drikker brekker hofta oftest

For menn derimot, er det de som drikker mest som er mest utsatt for hoftebrudd. Dette viser forskning utført i samarbeid med Klinisk institutt 2.

Nyhet | Forskning
gravid mage og hender som lager hjerte

Tidlig fødsel koblet til økt risiko for eggstokkreft

Samtidig er svangerskapsforgiftning koblet til lavere risiko for å få brystkreft. Tone Bjørge ved institutt for global helse og samfunnsmedisin har sett nærmere på hvor mange barn man får, komplikasjoner under svangerskapet, og senere kreftrisiko.

Tverrfakultært samarbeid
Bildet illustrerer kandidaten og veilederne rett etter disputasen er over

Vellykket tverrfakultært veiledersamarbeid

- Samarbeidet på tvers av fakultetene har ført til mange gode idéer underveis i arbeidet med avhandlingen

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Illustrasjonsbilde helseklyngen

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider