Hjem

Det medisinske fakultet

Hovedinnhold

akuttmedisinsk fagdag bilde av trapp med studenter som spiser lunsj

Det medisinske fakultet driv med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 ph.d.-kandidater er vi ein av dei største bidragsytarene til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Vi tilbyr utdanning innan medisin, odontologi, farmasi, ernæring og tannpleie, i tillegg til ei rekke fag på mastergradsnivå.

Musikkvideo

«Krise for fastleger, distrikt og sykehjem»

Avgangsstudentene i medisin tar et oppgjør med helsevesenets utfordringer i ny musikkvideo. Ved hjelp av humor tar videoen "Spør meg" opp flere av utfordringene både fremtidens leger og samfunnet generelt står ovenfor, alt til melodien av Gabrielles «Ring meg».

Nyhet
bilde av en ung mann som ar seg til hodet, omgivelsene rundt er tåkete, som å beskrive fornemmelsen i hodet den unge mannen har

UiB-forskning kaster nytt lys over slag hos yngre

Andelen yngre som får slag er økende. Halvparten av disse slagene vet man ikke årsaken til. Ny UiB-forskning gir ny kunnskap om mulige årsaker til at flere yngre får slag.

Nyhet
gravid kvinne som røyker

Røykeslutt i svangerskapet kan gi mer normal morkakevekt

En fersk studie fra Universitetet i Bergen viser at kvinner som stumper røyken i svangerskapet kan unngå misforhold mellom størrelsen på fosteret og størrelsen på morkaken.

Nyhet
tre personer tar en high five i skogen

Utlysning av midler for forskning på kvinnehelse

Det medisinske fakultet, i samarbeid med Trond Mohn forskningsstiftelse (TMF) og Helse Bergen, utlyser midler til forskning på kvinnehelse.

Nyhet
Æresdoktor Alberto Ascherio

Ny æresdoktor håper å lage en vaksine mot MS

Det medisinske fakultet sin nye æresdoktor, Alberto Ascherio, sto i spissen for det internasjonale forskningsgjennombruddet som viste at det er en kobling mellom MS og Epstein Barr-virus. I samarbeid med forskere på UiB håper han at neste steg skal være å utvikle en vaksine mot sykdommen.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Alrek - Årstadveien 17

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider