Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Kina-ekspert Hans Jørgen Gåsemyr skriver i en kronikk i Aftenposten at Norge trenger et ryddig forhold til den voksende stormakten Kina, og at det derfor er forståelig at regjeringen velger ikke å møte Dalai Lama.
Professor Jonas Linde ved instituttet er en av tre forfattere bak boken "Demokratiseringsprocesser- Nya perspektiv og nye utmaningar" som nå er nyrevidert.
Professor Gunnar Grendstad skriver i et innlegg i Klassekampen at både regjeringens og Høyesteretts involvering i utnevning av høyesterettdommere kan være problematisk med hensyn til maktfordeling og demokrati. Han viser til at flere derfor har tatt til orde for å involvere Stortinget mer i denne prosessen.
Førsteamanuensis Michaël Tatham forsker på regionenes rolle i EU-systemet. Den produktive forskeren har denne våren publisert hele syv nye artikler på feltet.
Ifølge professor Tor Midtbø har journalistene blitt mer opptatt av det politiske spillet og det som skjer i kulissene, og dette fører til at flere politiske skandaler avdekkes. Midtbø ble nylig intervjuet av Mandag Morgen om det nye nordiske forskningsprosjektet om politiske skandaler.
Professor Stein Kuhnle fra Institutt for sammenliknende politikk deltar på et nytt forskningsprosjekt om velferdsreform i Russland. Norsk institutt for by- og regionforskning leder prosjektet, som er et samarbeid mellom norske, finske, amerikanske og russiske forskningsmiljøer.
TV2 Nyhetskanalen og Sjøkrigsskolen er blant dem som har etterspurt førsteamanuensis Terje Knutsens Ukraina-ekspertise. Under den spente situasjonen i Ukraina denne vinteren har det blitt mange mediehenvendelser for Øst-Europa-eksperten.
Ukraina-krisen, frihandelsavtalen mellom EU og USA og EUs relasjoner med Norge var blant temaene EUs ambassadør til Norge Helen Campbell orienterte om da hun besøkte Institutt for sammenliknende politikk fredag 4. april.
Valgvold og valgadministrasjon i Afrika sør for Sahara er forskningsfeltet til Stephan Hamberg, stipendiat ved University of Washington. Han er gjesteforsker ved Institutt for sammenliknende politikk vår- og høstsemesteret 2014.