Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Sørøst-Asia-ekspert Gyda Marås Sindre finner i et nytt bokkapittel at indonesiske myndigheters ambisiøse politikk for miljøvennlig fattigdomsreduksjon undermineres av kameraderi, korrupsjon og utfordringer knyttet til styresettet.
Michaël Tathams forskning viser at store selvstyrte regioner har mest innflytelse i Brussel. – Medlemsland i EU kan tjene på å delegere makt til regionene sine, mener forskeren.
Østensen vil undervise i det valgfrie 200-nivå-emnet «The Commercialization of Security in Peace and Conflict» ved Institutt for sammenliknende politikk våren 2015.
Michaël Tatham og kolleger diskuterer hvordan makt og myndighet har blitt spredt fra europeiske stater og ut til et bredt spekter av aktører i nyere tid, i en spesialutgave av Journal of European Public Policy. Tatham og co. identifiserer både utfordringer knyttet til denne utviklingen og hvordan statene har reagert.
Hva er konsekvensene av rettsliggjøring av kontroversielle og moralske politiske spørsmål? Dette er hovedspørsmålet i Vegard Furustøl Vibes doktorgradsprosjekt.
Kristin Strømsnes og Per Selle skriver i bokkapittelet «Aksjoner i det representative demokrati» om aktivisme rettet mot Stortinget de siste 50 årene. Kapittelet inngår i boken «Stortingets historie 1964-2014».
Korleis har internasjonaliseringa av norsk rett endra Høgsterett sin innflytelse i det norske samfunnet? Det er temaet i Jon Kåre Skiple sitt doktorgradsprosjekt.
Professor Per Selle skriver i en kronikk i Nordlys at Sametinget gjennom 25 år har blitt en viktig aktør i norsk politikk og forvaltning. Kronikken er skrevet sammen med Torvald Falch, som er seniorrådgiver for Sametinget.
Stefan Dahlberg (Göteborgs universitet) begynte 1. oktober som gjesteforsker ved Institutt for sammenliknende politikk. Hans forskningsfelt er det representative demokrati, demokratisk legitimitet, politiske partier og velgeratferd.
I morgen begynner Frank Aarebrot sin forelesningsrekke om USAs historie på Radøy. Interessen for arrangementet er stor, og 20 radøyværinger står på venteliste for å få med seg forelesningene.