Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Sondre Båtstrand disputerte fredag 4. desember 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Climate change: Challenging democracy, challenging parties».
Våren 2016 er hovedtemaet for kurset "Moderne politisk teori" ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier "Ulikhet og hva som kan gjøres". Kurset kan legges på 100-, 200 og 300-nivå. Se faktaboks for mer informasjon om de alternative kurskodene.
Det var så vidt nok stoler til alle som hadde møtt opp på Litteraturhuset for å få med seg foredraget til Russlandekspert Terje Knutsen.
Mykje av den høgreekstreme valdsfaren kjem frå guterommet, skriv Lars Erik Berntzen og Mikael Johannesson. På laurdag blir det open debatt om trugsmålet frå høgre.
Stort oppmøte for Michael Alvarez på Litteraturhuset i Bergen! Kommende mandag vil Terje Knutsen snakke om Russland i «SAMPOL-professorens valg».
«Høyesterett er delt i synet på sin egen rolle i asylsaker,» det skiv stipendiat Henrik L. Bentsen i si faste bloggspalte på BT Innsikt i dag.
Hugs å søkje på praksisplass i kommande semester gjennom SAMPOL290/291! Her finn du søknadsskjema og informasjon om kva som skal vere med i søknaden.