Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

SAMPOL105, stat- og nasjonsbygging, har satt preg på sampolstudenters første studieår over mange år. Dette semesteret har faget gjennomgått betydelige endringer, og resultatene er svært positive.
Ulike aspekter av og paradigmer innen europeisk asylpolitikk ble presentert da Universitetet i Bergen avholdt en heldagskonferanse om migrasjonsforskning i Brussel i mai 2018.
Praksistilbudet ved Institutt for sammenliknende politikk får Studiekvalitetsprisen 2018 for sitt bidrag til å heve kvaliteten på bachelorutdanningen og synliggjøre relevansen av samfunnsvitenskapelig utdanning i arbeidslivet.
Valgemnene på 200-nivå i spesialiseringen i sammenliknende politikk er uregelmessige, og tilbys ikke hvert semester.
Sampols Georg Picot har tatt initiativ til en seminarrekke om temaer relatert til politisk økonomi, som skal fungere som et samlingssted for forskere og interesserte fra forskjellige fagmiljøer. Ulikhet står sentralt.